Obserwuj
Aleksandra Jasielska
Aleksandra Jasielska
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Psychosocial predictors of bruxism
A Przystańska, A Jasielska, M Ziarko, M Pobudek-Radzikowska, ...
BioMed research international 2019, 2019
812019
Dorośli reklamują, dzieci kupują: kindermarketing i psychologia
A Jasielska, R Maksymiuk
Wydawnictwo Naukowe" Scholar", 2010
672010
Investigating interpreters’ empathy: Are emotions in simultaneous interpreting contagious?
P Korpal, A Jasielska
Target 31 (1), 2-24, 2019
442019
Psychometric properties of the Polish version of the trait emotional intelligence questionnaire-short form
D Szczygieł, A Jasielska, A Wytykowska
Polish Psychological Bulletin, 2015
412015
Chrakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji
A Jasielska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
372013
Kompetencja a inteligencja emocjonalna-pojęcia tożsame czy różne?
A Jasielska, MA Leopold
Forum Oświatowe 12 (2 (23)), 5-32, 2000
272000
The relationship between working memory and emotion regulation strategies
A Jasielska, L Kaczmarek, A Brońska, M Dominiak, K Niemier, D Patalas, ...
Roczniki Psychologiczne 18 (4), 567-578, 2019
212019
Mental health outcomes associated with COVID-19 pandemic in a group of health care professionals
M Ziarko, A Jasielska, M Stanisławska-Kubiak, P Daroszewski, ...
The Journal of Behavioral Health Services & Research 49 (1), 22-31, 2022
202022
Dysfunctional coping mediates the relationship between stress and mental health in health-care staff working amid the COVID-19 pandemic
K Warchoł-Biedermann, P Daroszewski, G Bączyk, K Greberski, ...
Medical Principles and Practice 30 (4), 395-400, 2021
172021
Konceptualizacja przetwarzania emocjonalnego i jego pomiar: Badania nad polską wersją skali przetwarzania emocjonalnego Bakera i współpracowników [Conceptualization emotional …
D Górska, A Jasielska
Studia Psychologiczne 48 (3), 75-87, 2010
172010
WOMEN’S CAREER SUCCESS IN A MAN’S WORKPLACE–A CROSS-NATIONAL STUDY
A JASIELSKA
Romamian Journal of Experimental Applied Psychology, 23-32, 2014
142014
Czy z wiekiem stajemy się bardziej inteligentni emocjonalnie? Przetwarzanie informacji o emocjach w wieku młodzieńczym i średniej dorosłości.
A Szczygieł, D., Jasielska
Psychologia Rozwojowa 13 (1), 85-99, 2008
142008
Skomercjalizowane rodzicielstwo–nowy aspekt wczesnej dorosłości
A Jasielska, R Maksymiuk
Psychologia Rozwojowa 16 (2), 2011
132011
Funkcjonowanie emocjonalne osób w wieku 60–85 lat na przykładzie regulacji emocji
A Jasielska
Gerontologia Polska 19 (2), 112-118, 2011
132011
Analiza narracji jako źródła wiedzy o emocjach
A Jasielska
Prezentacja metody. W: M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red …, 2010
112010
Analiza wpływu stereotypu płci w obszarze emocji na edukację emocjonalną
A Jasielska
Forum Oświatowe 21 (1 (40)), 71–87-71–87, 2009
112009
General and specific individual post-traumatic stress disorder-related mechanisms among paramedics
A Jasielska, M Ziarko
Medycyna Pracy. Workers' Health and Safety 70 (1), 53-66, 2019
102019
Funkcjonowanie emocjonalne osób w okresie późnej dorosłości na przykładzie regulacji emocji
SD Jasielska, A
Psychologia Rozwojowa 12, 61-74, 2007
102007
„Nie ma radości bez smutku”–porównanie reprezentacji emocji podstawowych
A Jasielska
Czasopismo Psychologiczne 17 (2), 171-187, 2011
92011
Reprezentacja współczesnych modeli emocji w dziełach sztuki
A Jasielska
Teksty Drugie, 205-221, 2013
82013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20