Janusz Gubański
Janusz Gubański
Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Verified email at upwr.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Aktywizacja przestrzeni publicznych w mieście–ocena potencjału miejsc: Część 1-tereny nadrzeczne
A Lis, J Burdziński, J Gubański, E Walter, A Bocheńska-Skałecka
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2014
72014
Obszar poprzemysłowy w strukturze miasta
J Gubański
Czasopismo Techniczne. Architektura 105, 332-337, 2008
72008
Changes in elm (Ulmus) populations of mid-western Poland during the past 35 years
A Napierala-Filipiak, M Filipiak, P Lakomy, R Kuzminski, J Gubanski
Dendrobiology 76, 2016
62016
Badanie potencjału miejsc publicznych w mieście w aspekcie możliwości ich aktywizacji
A Lis, A Bocheńska-Skałecka, J Burdziński, J Gubański, E Walter
Architektura Krajobrazu 46, 82-99, 2015
42015
Młyny wodne w krajobrazie wsi
J Gubański
Architektura Krajobrazu, 78-81, 2005
42005
KĘPA MIESZCZAŃSKA WE WROCŁAWIU–INTEGRACJA FORMALNEJ I FUNKCJONALNEJ WYSPY Z MIEJSKĄ PRZESTRZENIĄ PUBLICZNĄ
J BURDZIŃSKI, J GUBAŃSKI
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 33, 155-166, 2016
32016
Nieczynne linie kolejowe na obszarach o wysokich walorach krajobrazowych
J Gubański
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2008
32008
Wrocławski waterfront–modelowe cechy terenów nadrzecznych dedykowanych studentom
A Lis, E Walter, A Bocheńska-Skałecka, J Burdziński, J Gubański
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 170-180, 2017
22017
Uwarunkowania przestrzenne, prawne i społeczne w aktywizacji terenów nadrzecznych. Model konceptualny
A Lis, A Bocheńska-Skałecka, J Burdziński, J Gubański, E Walter
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017
22017
Gorzelnie rolnicze jako element dziedzictwa poprzemysłowego wsi–miejsce w krajobrazie oraz możliwości zagospodarowania
J Gubański
Problemy ekologii krajobrazu 24 (24), 2014
22014
Browar w Sobótce Górce jako element krajobrazu kulturowego Ślężańskiego Parku Krajobrazowego-problemy zachowania i rewitalizacji
J Gubański
Przegląd Budowlany 82, 92-96, 2011
22011
Architektura obiektów poprzemysłowych we współczesnych adaptacjach,„
J Gubański
Czasopismo Techniczne A 7, 107-112, 2010
22010
Rola wyróżników krajobrazu wiejskiego w procesie rewitalizacji wsi= The role of rural landscape distinguishing features in the process of rural revitalization
I Niedźwiecka-Filipiak, J Gubański, A Bocheńska-Skałecka, Z Kuriata
Studia Obszarów Wiejskich 49, 93-108, 2018
12018
Zespoły pałacowo-folwarczne w krajobrazie kulturowym Ślężańskiego Parku Krajobrazowego–problemy ochrony i zagospodarowania
J Gubański
Architektura Krajobrazu, 2013
12013
PRZEOBRAŻENIA KRAJOBRAZU KĘPY MIESZCZAŃSKIEJ WE WROCŁAWIU–SZANSE I ZAGROŻENIA
J Gubański, J Burdziński, R Gubańska
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17 (4), 317-326, 2018
2018
Wyspy odrzańskie we Wrocławiu miejscem aktywizacji jego mieszkańców
J Burdziński, J Gubański
Ekonomia XXI Wieku, 74-85, 2018
2018
Aktualne tendencje zagospodarowania terenów w sąsiedztwie wody na przykładzie wsi opolskiej
J Gubański, E Walter
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2018
2018
THE CONCEPT TO MANAGE THE SELECTED RESIDENTIAL PLOT AND THE IMPACT ON PERCEPTION OF CHWALKOWO (GREATER POLAND)
R Gubańska, J Gubański
Environmental Development 20 (1), 01, 2017
2017
The concept to manage the selected residential plot and the impact on perception of Chwalkowo (Greater Poland)
R Gubanska, J Gubanski
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Series Environmental …, 2017
2017
The villages of Łomnica and Wojanów as representatives of the positive changes in the rural cultural landscape.
R Gubańska, J Gubański
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 18 (4), 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20