Obserwuj
Jerzy Ilkosz
Jerzy Ilkosz
Muzeum Architektury we Wroclawiu
Zweryfikowany adres z ma.wroc.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Hala Stulecia i Tereny Wystawowe we Wrocławiu-dzieło Maksa Berga
J Ilkosz
Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2005
332005
Die Jahrhunderthalle und das Ausstellungsgelände in Breslau-das Werk Max Bergs
J Ilkosz
Die Jahrhunderthalle und das Ausstellungsgelände in Breslau-das Werk Max Bergs, 2006
92006
Heinrich Lauterbach-architekt wrocławskiego modernizmu
J Ilkosz, K Dackiewicz-Skowroński
Muzeum Architektury, 2012
52012
Max Berg's Centennial Hall and Exhibition Grounds in Wrocław
M Berg, J Ilkosz, S Klimek, M Możdżyńska-Nawotka
Museum of Architecture in Wrocław, 2006
52006
Hala Stulecia i tereny Wystawowe we Wroc≥ awiu ñ dzie≥ o Maksa Berga
J Ilkosz
Wroc≥ aw, 2005
52005
Hans Poelzig in Breslau: Architektur und Kunst 1900-1916
J Ilkosz, B Störtkuhl
Aschenbeck & Holstein, Delmenhorst, 2000
5*2000
Wrocławska Hala Stulecia
G Grajewski, J Ilkosz
Spotkania z Zabytkami 31 (1 (239)), 2007
42007
Die Jahrhunderthalle und das Ausstellungsgelände in Scheitnig – das Werk Max Bergs
J Ilkosz
Via Nova, Wrocław, 2004
4*2004
Hans Poelzig in Breslau
J Ilkosz, BAK Störtkuhl
Aschenbeck & Holstein, Delmenhorst, 2000
4*2000
Studium historyczno-urbanistyczne parku Szczytnickiego i terenów wystawowych we Wrocławiu
I Bińkowska, G Grajewski, J Ilkosz
UM Wrocław, Wrocław, 1995
31995
Hochhäuser für Breslau von Max Berg
J Ilkosz
Moderne Architektur in Deutschland 1900 bis 1950. Reform und Tradition, red …, 1992
31992
Centennial Hall in Wrocław. Conservation Management Plan
J Ilkosz, H Červinková, G Grajewski, J Nawara, J Urbanik
Museum of Architekture, Wrocław; The Getty Foundation, 2016
22016
Hala Ludowa (dawniej Hala Stulecia) Dzieło Maxa Berga
J Ilkosz
Wydawnictwo Via Nova, Wrocław, 2004
22004
Przekształcenia urbanistyczne centrum Wrocławia w latach 1900-1940
J Ilkosz
"Rocznik Wrocławski" 5, 176-201, 1998
21998
Wieżowce Wrocławia 1919-1932: wystawa zorganizowana przez Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia we współpracy z Technische Universität Braunschweig
J Ilkosz, B Störtkuhl
Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia, Wrocław, 1997
21997
Malarstwo realizmu socjalistycznego w Polsce
J Ilkosz
Sztuka Polska po 1945 roku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki …, 1987
2*1987
Die Jahrhunderthalle (Volkshalle) und das Ausstellungsgelände in Scheiting-das Werk Max Bergs
J Ilkosz
Via Nova, Wrocław, 2009
1*2009
Hochhäuser für Breslau 1919 – 1932. Ausstellung des Bauarchivs der Stadt Breslau(Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia) in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Baugeschichte der …
J Ilkosz, B Störtkuhl
Aschenbeck & Holstein Verlag, Delmenhorst, 1997
1*1997
Pierwszy nowoczesny biurowiec w Europie projektu Hansa Poelziga
J Ilkosz, Ł Krzywka
"Rocznik Wrocławski" 4, 317-333, 1997
11997
Expressionist inspiration
J Ilkosz
„The Architectural Review”, 76-81, 1994
11994
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20