Obserwuj
Adam Bodnar
Adam Bodnar
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Res Interpretata: Legal Effect of the European Court of Human Rights’ Judgments for other States Than Those Which Were Party to the Proceedings
A Bodnar
Human rights and civil liberties in the 21st century, 223-262, 2013
532013
Introduction to Polish law
S Frankowski, A Bodnar
Introduction to Polish Law, 1-448, 2005
382005
Obywatelstwo wielopoziomowe: status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej
A Bodnar
Wydawnictwo Sejmowe, 2008
352008
Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny
A Bodnar
Wolters Kluwer, 2018
272018
Judicial independence in Poland
A Bodnar, Ł Bojarski
Judicial independence in transition, 667-738, 2012
262012
Gender equality from beneath: electoral gender quotas in Poland
A Śledzińska-Simon, A Bodnar
Canadian Journal of Law and Society/La Revue Canadienne Droit et Société 28 …, 2013
252013
Zgromadzenia spontaniczne
A Bodnar, M Ziółkowski
Państwo i Prawo 5, 44, 2008
232008
Poland: EU driven democracy?
A Bodnar
Democratization and the European Union, 33-58, 2010
212010
Protection of human rights after the constitutional crisis in Poland
A Bodnar
Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 66, 639-662, 2018
162018
Between recognition and homophobia: same-sex couples in Eastern Europe
A Bodnar, A Śledzińska-Simon
Same-Sex Couples before National, Supranational and International …, 2013
142013
Biegli sądowi w Polsce
B Grabowska, A Pietryka, M Wolny, A Bodnar
Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2014
132014
TARGETED KILLINGS (DRONE STRIKES) AND THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS.
A Bodnar, I Pacho
Polish Yearbook of International Law, 2012
122012
Rozszerzenie czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych na osoby nieposiadające obywatelstwa Unii Europejskiej
A Bodnar, A Ploszka
Samorząd Terytorialny, 66-74, 2013
102013
Romantycznie i rozważnie
A Bodnar, J Kucharczyk
Gazeta Wyborcza 18, 2010
102010
O potrzebie ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnością
A Bodnar, A Śledzińska-Simon
Europejski Przegląd Sądowy, 2012
92012
Zmiana konstytucji jako konsekwencja wykonania wyroku ETPCz–glosa do wyroku ETPCz z 20.05. 2010 r. w sprawie Alajos Kiss v
A Bodnar
Węgry,„Europejski Przegląd Sądowy, 2010
92010
Karta Praw Podstawowych: zróżnicowany charakter prawny postanowień Karty i ich skutki dla jednostek, sądów oraz ustawodawcy [w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, red
A Bodnar
J. Barcz, CH Beck, Warszawa, 2010
92010
Case law concerning the lack of availability of services for termination of pregnancy in Poland
A Bodnar
Reproductive Rights in Poland, Warsaw, Poland: Federation of Women and …, 2008
92008
The emerging constitutional law of the European Union: German and Polish perspectives
A Bodnar, M Kowalski, K Raible, F Schorkopf
Springer Science & Business Media, 2003
92003
The judiciary in Poland after 20 years of transformation
A Bodnar
Democracy in Poland 2009, 31-50, 1989
91989
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20