Obserwuj
Iryna Kalenyuk / Ірина Каленюк (ORCID 0000-0003-1807-2849)
Iryna Kalenyuk / Ірина Каленюк (ORCID 0000-0003-1807-2849)
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)
Zweryfikowany adres z kneu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Економіка освіти: навч. посіб.
ІС Каленюк
К.: Знання України 316, 2003
2002003
Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія
ІС Каленюк, ОВ Куклін
К.: Знання, 54, 2012
1282012
Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку
ІС Каленюк
К.: ТОВ «Кадри, 326, 2001
1172001
Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна
І Каленюк, К Корсак
Вища освіта України, 22-28, 2004
732004
Економіка освіти та управління: навчальний посібник
ОС Падалка, ІС Каленюк
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2017
562017
Особливості регулювання ринку освітніх послуг: Монографія
ІС Каленюк, ЛІ Цимбал
Чернігів: ЧДІЕіУ, 2011
482011
Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі
ІС Каленюк
Демографія та соціальна економіка, 24-36, 2017
362017
До питання про освітній потенціал країни
І Каленюк
Економіка України, 70-72, 2001
352001
Університети в координатах глобального розвитку
ІС Каленюк
Вища школа 9, 5-11, 2009
342009
Rozvytok vyshchoi osvity ta ekonomika znan [Development of higher education and knowledge economy]
IS Kaleniuk, OV Kuklin
Kyiv: Znannia [in Ukrainian], 2012
322012
Освіта в ринковому середовищі та неекономічні цінності
І Каленюк
Економіка України, 67-73, 2003
302003
Вища освіта в сучасному глобальному середовищі
І Каленюк
Вища школа, 55-62, 2008
282008
Formation of intellectual corporate capital: methods and modern trends
I Kalenyuk, E Grishnova, L Tsymbal, A Djakona, E Panchenko
Научный журнал «Вестник НАН РК», 182-191, 2020
272020
Сучасні ризики розвитку вищої освіти в Україні
ІС Каленюк, ОВ Куклін, ВА Ямковий
Економіка України, 70-83, 2015
272015
Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий освітній простір: економічний вимір: монографія
ІС Каленюк, ОІ Гонта, МП Вербовий, НІ Холявко
ІС Каленюк, ОІ Гонта, МП Вербовий, НІ Холявко, 2011
272011
Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases-Monograph
D Lukianenko, V Chuzhykov, M Wozniak, L Antoniuk, T Bal-Woźniak, ...
232013
Розвиток технопарків в Україні: історія та проблеми становлення
І Каленюк, О Сакун
Науковий вісник ЧДІЕУ, 10, 2011
232011
Економічна природа та особливості розвитку освітнього потенціалу України
ІС Каленюк
Національний аграрний ун-т.− К, 2002
232002
Ризик-менеджмент у системі вищої освіти України
О Куклін
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
222015
Диверсифікація джерел фінансування освіти
І Каленюк
Фінанси України, 120-124, 2007
222007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20