Obserwuj
Nataliia Zhukovska (Наталія Жуковська)
Nataliia Zhukovska (Наталія Жуковська)
PhD, The National University of Water and Environmental Engineering
Zweryfikowany adres z nuwm.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Applied aspects of humus balance modelling in the rivne region of ukraine
P Skrypchuk, V Zhukovskyy, H Shpak, N Zhukovska, H Krupko
Journal of Ecological Engineering 21 (6), 2020
272020
Mathematical Simulation of the Stressed-Strained State of the Foundation of Earth Dams with an Open Surface Under the Influence of Heat and Mass Transfer in the Two-Dimensional …
AP Vlasyuka, NA Zhukovskaya
Journal of Engineering Physics and Thermophysics 88 (2), 329-341, 2015
232015
Теорія системи та математичне моделювання
ПМ Мартинюк, НА Федорчук
НУВГП, 2010
132010
Mathematical and computer modeling of contaminant migration to filter trap in two-dimensional nonlinear case
A Vlasyuk, HR Kochan, V Zhukovskyy, N Zhukovska
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 18 (2.2), 293-300, 2018
112018
Mathematical modelling of three-dimensional problem of soil mass stressed-strained state considering mass and heat transfer
AP Vlasyuk, NA Zhukovska, VV Zhukovskyy, A Klos-Witkowska, I Pazdriy, ...
2017 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and …, 2017
112017
Mathematical Modelling of Spatial Deformation Process of Soil Massif with Free Surface
A Vlasyuk, N Zhukovska, V Zhukovskyy, R Hesham
Conference on Computer Science and Information Technologies, 107-120, 2019
82019
Computer modelling of heat and mass transfer effect on the three-dimensional stressed-strained state of soil massif
A Vlasyuk, B Borowik, N Zhukovska, V Zhukovskyy, V Karpinskyi
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 18 (1.2), 153-160, 2018
82018
About mathematical modelling of spatial deformation problem of soil massif with free surface
AP Vlasyuk, NA Zhukovska, VV Zhukovskyy
2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2019
72019
Математичне моделювання одновимірної задачі напружено-деформованого стану ґрунтового масиву в умовах тепло-масопереносу при фільтрації сольових розчинів
АП Власюк, НА Федорчук
Вісник Нац. ун-ту водн. госп-ва та природокористув.—Рівне, 320-331, 2009
72009
Математичне моделювання одновимірної задачі напружено-деформованого стану ґрунтового масиву при фільтрації сольових розчинів в неізотермічних умовах та наявності рівня …
НА Федорчук
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 204-215, 2010
52010
Математичне моделювання впливу тепло-масопереносу на напружено-деформований стан багатошарового ґрунтового масиву при наявності рівня ґрунтових вод
АП Власюк
Тез. доп. Міжнарод. наук. конференції «Прийняття рішень в умовах …, 2008
32008
Комп’ютерне моделювання процесу вертикальної міграції радіонуклідів у каталітичному пористому середовищі з використанням паралельних обчислень
АП Власюк, ВВ Жуковський, НА Жуковська
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 39 (2), 60-69, 2017
22017
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВАНИЯ ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ СО СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА В ДВУМЕРНОМ СЛУЧАЕ
АП Власюк, НА Жуковская
Инженерно-физический журнал 88 (2), 324-335, 2015
22015
Чисельне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового ґрунтового масиву за наявності рівня ґрунтових вод та впливу тепло-масоперенесення в одновимірному випадку
АП Власюк, НА Федорчук
Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер.: Технічні науки, 31-44, 2013
22013
Числове моделювання впливу тепло-масоперенесення на напружено-деформований стан ґрунтового масиву внаслідок утворення депресійної лунки
А Власюк, Н Федорчук
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 224-237, 2014
12014
Математичне моделювання напружено-деформованого стану ґрунтового масиву з урахуванням тепло-масоперенесення в двовимірному випадку
АП Власюк, НА Жуковська, ДВ Каюн, СО Бабанов
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
12014
Математичне моделювання напружено-деформованого стану ґрунтової основи гідротехнічного об’єкта в процесі тепло-масоперенесення
АП Власюк, НА Федорчук
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2013
12013
Математичне моделювання впливу тепло-масоперенесення при фільтрації сольових розчинів на деформаційні процеси ґрунтових масивів
НА Жуковська, НА Жуковская
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–18