Łukasz Satoła
Łukasz Satoła
UR w Krakowie, Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami, Zakład Ekonomiki i Finansów
Zweryfikowany adres z ar.krakow.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej
L Satola
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015
422015
Barriers to exit encountered by small farms in light of the theory of new institutional economics
L Satola, T Wojewodzic, W Sroka
Agricultural Economics 64 (6), 277-290, 2018
202018
Financial autonomy of local government units: evidence from Polish rural municipalities
Ł Satoła, A Standar, A Kozera
Lex Localis 17 (2), 321-342, 2019
172019
Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich
Ł Satoła
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 7 (1827-2016 …, 2009
172009
Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2006–2008
Ł Satoła
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (2), 199-210, 2010
152010
Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości)
Ł Satoła
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 238-247, 2014
122014
Formy organizacyjno-prawne podmiotów wykonujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej (na przykładzie województwa małopolskiego)
L Satola
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 18 (1), 2016
102016
Zróżnicowanie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w układzie centrum–peryferia
Ł Satoła
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 176-185, 2013
102013
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego-analiza empiryczna
Ł Satoła
Samorząd Terytorialny, 72-85, 2012
102012
Seeking Interrelations Between the Level of Social and Economic Development and the Indicators Of the Economic and Production Disagrarisation of Farms
T Wojewodzic, Ł Satoła, S Tabor
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 103-119, 2015
72015
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie gminy Gostycyn
S Zawisza, M Dończyk
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (2), 251-260, 2010
72010
The Importance of Local Investments Co-Financed by the European Union in the Field of Renewable Energy Sources in Rural Areas of Poland
A Standar, A Kozera, Ł Satoła
Energies 14 (2), 450, 2021
62021
Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na inwestycje komunalne a ograniczanie zadłużenia samorządów
Ł Satoła
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 139-148, 2016
62016
Poziom wyposażenia w infrastrukturę komunalną a sytuacja finansowa gmin
Ł Satoła, L Luty
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 17 (2), 101-110, 2016
62016
Debt of communes in the light of a new individual debt ratio
Ł Satoła
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 14 (4), 103-113, 2015
62015
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich a sprawność wykorzystania funduszy Unii Europejskiej (na przykładzie województwa małopolskiego)
Ł Satoła
Samorząd Terytorialny, 24-35, 2014
62014
Skala ograniczania działalności gospodarstw rolniczych w Polsce
Ł Satoła
EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 473-481, 2013
62013
Kryzys finansów publicznych z perspektywy społeczności lokalnej
L Satola
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 14 (4), 2012
62012
Kapitał ludzki źródłem przewagi konkurencyjnej gmin w aspekcie rozwoju lokalnego
L Satola
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (4), 2009
62009
Financial self-sufficiency of rural communes in Poland
R Głowicka-Wołoszyn, Ł Satoła
International Scientific Days, 1493-1495, 2018
52018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20