Obserwuj
Łukasz Satoła
Łukasz Satoła
UR w Krakowie, Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami, Zakład Ekonomiki i Finansów
Zweryfikowany adres z ar.krakow.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej
Ł Satoła
Journal of Agribusiness and Rural Development 2015 (1644-2016-135290), 2015
502015
Financial autonomy of local government units: Evidence from Polish rural municipalities
Ł Satoła, A Standar, A Kozera
Lex Localis 17 (2), 321-342, 2019
342019
Barriers to exit encountered by small farms in light of the theory of new institutional economics
L Satola, T Wojewodzic, W Sroka
Agricultural Economics 64 (6), 277-290, 2018
312018
The Importance of Local Investments Co-Financed by the European Union in the Field of Renewable Energy Sources in Rural Areas of Poland
A Standar, A Kozera, Ł Satoła
Energies 14 (2), 450, 2021
282021
Small farming and generational renewal in the context of food security challenges
K Żmija, A Fortes, MN Tia, S Šūmane, SN Ayambila, D Żmija, Ł Satoła, ...
Global Food Security 26, 100412, 2020
282020
The Concept of a Smart Village as an Innovative Way of Implementing Public Tasks in the Era of Instability on the Energy Market—Examples from Poland
Ł Satoła, A Milewska
Energies 15 (14), 5175, 2022
192022
Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich
Ł Satoła
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 7 (22), 133-142, 2009
192009
Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości)
Ł Satoła
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 238-247, 2014
182014
Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2006–2008
Ł Satoła
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (2), 199-210, 2010
172010
Understanding residents’ acceptance of professional urban and peri-urban farming: A socio-economic study in Polish metropolitan areas
W Sroka, J Bojarszczuk, Ł Satoła, B Szczepańska, P Sulewski, S Lisek, ...
Land Use Policy 109, 105599, 2021
152021
Managing rural areas in the context of the growing debt of polish local government units
A Kozera, A Standar, Ł Satoła
Agriculture 10 (9), 376, 2020
132020
Formy organizacyjno-prawne podmiotów wykonujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej (na przykładzie województwa małopolskiego)
L Satola
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 18 (1), 2016
112016
Zróżnicowanie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w układzie centrum–peryferia
Ł Satoła
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 176-185, 2013
112013
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego-analiza empiryczna
Ł Satoła
Samorząd Terytorialny, 72-85, 2012
112012
Sustainable development according to the opinions of Polish experts
M Dacko, A Płonka, Ł Satoła, A Dacko
Energies 14 (17), 5325, 2021
102021
Financial self-sufficiency of rural communes in Poland
R Głowicka-Wołoszyn, Ł Satoła
International Scientific Days, 1493-1495, 2018
92018
The future of small farms and small food businesses as actors in regional food security: A participatory scenario analysis from Europe and Africa
D Ortiz-Miranda, O Moreno-Pérez, L Arnalte-Mur, P Cerrada-Serra, ...
Journal of Rural Studies 95, 326-335, 2022
82022
Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na inwestycje komunalne a ograniczanie zadłużenia samorządów
Ł Satoła
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 139-148, 2016
82016
Seeking interrelations between the level of social and economic development and the indicators of the economic and production disagrarisation of farms
T Wojewodzic, Ł Satoła, S Tabor
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 103-119, 2015
82015
Rozwój lokalny obszarów wiejskich w perspektywie społeczno-ekonomicznej
M Kowalska, W Knapik, M Bogusz, B Kiełbasa, A Niedziółka, ...
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, 2015
82015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20