Maciej Beręsewicz
Title
Cited by
Cited by
Year
On representativeness of Internet data sources for real estate market in Poland
M Beręsewicz
Austrian Journal of Statistics 44 (2), 45-57, 2015
282015
An overview of methods for treating selectivity in big data sources
M Beręsewicz, R Lehtonen, F Reis, L Di Consiglio, M Karlberg
132018
The use of a three‐level M‐quantile model to map poverty at local administrative unit 1 in Poland
S Marchetti, M Beręsewicz, N Salvati, M Szymkowiak, Ł Wawrowski
Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society …, 2018
102018
A Two‐Step Procedure to Measure Representativeness of Internet Data Sources
M Beręsewicz
International Statistical Review, 2017
82017
Informal employment in Poland: an empirical spatial analysis
M Beręsewicz, D Nikulin
Spatial Economic Analysis 13 (3), 338-355, 2018
72018
Big data w statystice publicznej - nadzieje, osiągnięcia, wyzwania i zagrożenia
M Beręsewicz, M Szymkowiak
Econometrics/Ekonometria 2 (48), 2015
72015
Internet data sources for real estate market statistics
M Beręsewicz
Poznan University of Economics and Business. Retrieved from http://www. wbc …, 2016
52016
Wykorzystanie estymacji pośredniej uwzględniającej korelację przestrzenną w badaniach cen mieszkań
M Beręsewicz, T Klimanek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 281-290, 2013
42013
Estimating the size of the secondary real estate market based on Internet data sources
M Beręsewicz
Folia Oeconomica Stetinensia 1, 22-32, 2015
32015
ANALIZA SKUPIEŃ WYBRANYCH LOKALNYCH RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH ŹRÓDEŁ DANYCH.
M Beręsewicz, M Szymkowiak
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
22016
Correlates of Representation Errors in Internet Data Sources for Real Estate Market
M Beręsewicz
Journal of Official Statistics 35 (3), 509-529, 2019
12019
Estimation of the size of informal employment based on administrative records with non-ignorable selection mechanism
M Beręsewicz, D Nikulin
arXiv preprint arXiv:1906.10957, 2019
12019
Estymacja liczby cudzoziemców w Polsce z wykorzystaniem metody capture-recapture
M Beręsewicz, G Gudaszewski, M Szymkowiak
Wiadomości Statystyczne 64 (10), 7-35, 2019
12019
Conference Report: European R Users Meeting 2016
M Beresewicz, A Alvarez, P Biecek, MK Dyderski, M Kosinski, J Nowosad, ...
R JOURNAL 9 (1), 501-504, 2017
12017
Conference Report: Polish Academic R User Meeting
M Beresewicz, A Szabelska, J Zyprych-Walczak, Ł Wawrowski
The R Journal 6 (2), 187-189, 2014
12014
Próba zastosowania różnych miar odległości w uogólnionym estymatorze Petersena
M Beręsewicz
Taksonomia 22, 186-195, 2014
12014
Inferring job vacancies from online job advertisements
M Beręsewicz, R Pater
2021
Scanner data in inflation measurement: from raw data to price indices
J Białek, M Beręsewicz
arXiv preprint arXiv:2005.11233, 2020
2020
Estimation of the number of irregular foreigners in Poland using non-linear count regression models
M Beręsewicz, K Pawlukiewicz
arXiv preprint arXiv:2008.09407, 2020
2020
Enhancing the Demand for Labour survey by including skills from online job advertisements using model-assisted calibration
M Beręsewicz, G Białkowska, K Marcinkowski, M Maślak, P Opiela, ...
arXiv preprint arXiv:1908.06731, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20