Marta Maciejasz
Marta Maciejasz
Zweryfikowany adres z uni.opole.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania
M Maciejasz-Świątkiewicz
Studia i Monografie/Uniwersytet Opolski, 2013
232013
Zachowania finansowe dzieci–problem finansów czy psychologii? Dylematy metodologiczne
M Maciejasz-Świątkiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 101-110, 2016
42016
Ochrona niezamożnych konsumentów na rynku usług finansowych
K Ćwieląg, M Maciejasz-Świątkiewicz
Finanse i Prawo Finansowe 3 (1), 51-70, 2016
32016
Financial exclusion as a result of limited financial literacy in the context of the financialization process
M Maciejasz-Świątkiewicz
Nauki o Finansach, 90-101, 2015
32015
Mobbing in the Workplace and the Perception of Working Conditions-a Case Study
M Maciejasz-Świątkiewicz, L Płatkowska-Prokopczyk
Economic and Environmental Studies, 85-98, 2011
32011
Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny skuteczności audytu wewnętrznego w racjonalizowaniu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
M Maciejasz-Świątkiewicz, K Ćwieląg
Nauki o Finansach, 54-80, 2016
22016
Zarys ekonomii behawioralnej: wprowadzenie do psychologicznych aspektów gospodarowania: podręcznik akademicki
M Maciejasz-Świątkiewicz, M Musiał
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014
22014
Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce
M Krasucka, M Maciejasz-Świątkiewicz, J Pieczonka, R Poskart
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012
22012
THE INFLUENCE OF SUBJECTIVE LOSS PERCEPTION ON INDIVIDUAL PREDICTION OF PENSION SCHEME RATE OF RETURN.
A Bobrowska, M Maciejasz-Świątkiewicz
Financial Sciences/Nauki o Finansach 1 (10), 2012
22012
Przestrzenne zróżnicowanie wydatków gmin na dopłaty do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych w Polsce. Stan obecny i prognoza
AM Bobrowska, M Maciejasz-Świątkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
12018
Przestrzenne zróżnicowanie wydatków gmin na dopłaty do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych w Polsce. Stan obecny i prognoza
AM Bobrowska, M Maciejasz-Świątkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
12018
Financial exclusion and rationality of financial behaviour in view of financialization
M Maciejasz-Świątkiewicz
Financialization and the Economy, 166-179, 2017
12017
Zjawisko wirtualizacji pieniądza w warunkach polskich
M Maciejasz-Świątkiewicz
Bezpieczny Bank, 23-38, 2017
12017
Wydatki gmin z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych a zmiany demograficzne
A Bobrowska, M Maciejasz-Świątkiewicz
Nauki o Finansach, 9-26, 2016
12016
Cryptocurrency perception within countries: a comparative analysis
M Maciejasz-Swiatkiewicz, R Poskart
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
2020
Self-deception in financial decisions
M Maciejasz-Świątkiewicz, M Musiał
Nauki o Finansach 24 (3), 23-34, 2019
2019
RETIREMENT AWARENESS AS A DETERMINANT OF THE CHOICE OF TOOLS FOR COLLECTING PENSION CAPITAL
B Chorkowy, M Maciejasz-Świątkiewicz
Proceedings of PenCon 2018 Pensions Conference, 213, 2018
2018
Spatial Diversification of Municipal Expenditure for Residual Charges for Inhabitants of Collective Households in Poland. Present Situation and Prognosis
AM Bobrowska, M Maciejasz-Świątkiewicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2 (334), 169-184, 2018
2018
Przestrzenne zróżnicowanie wydatków gmin na dopłaty do pobytu mieszkańców w zbiorach gospodarstw domowych w Polsce. Stan obecny i prognoza
A Bobrowska, MM Maciejasz-Świątkiewicz
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 2018
2018
Poprzez włączenie finansowe ku społecznej sprawiedliwości
M Maciejasz-Świątkiewicz
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20