Obserwuj
Bogdan Wertz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Factors influencing the accuracy of ground-based tree-height measurements for major European tree species
K Stereńczak, M Mielcarek, B Wertz, K Bronisz, G Zajączkowski, ...
Journal of environmental management 231, 1284-1292, 2019
422019
Forests dynamics in the montane alpine boundary: a comparative study using satellite imagery and climate data
L Dinca, MD Nita, A Hofgaard, CL Alados, G Broll, SA Borz, B Wertz, ...
Climate Research 73 (1-2), 97-110, 2017
372017
Impact of Stand Density and Tree Social Status on Aboveground Biomass Allocation of Scots Pine Pinus sylvestris L.
B Wertz, M Bembenek, Z Karaszewski, W Ochał, M Skorupski, ...
Forests 11 (7), 765, 2020
242020
Sygnał klimatyczny w seriach przyrostów radialnych jodły pospolitej oraz modrzewia europejskiego
S Wilczyński, B Wertz
Studia i Materiały CEPL w Rogowie 14 (1), 30, 2012
182012
Dendrochronologiczna ocena wpływu imisji przemysłowych na główne gatunki drzew iglastych z Wyżyny Kieleckiej
B Wertz
sylwan 156 (05), 379-390, 2012
152012
Alokacja nadziemnej biomasy u sosen zajmujących różne pozycje biosocjalne w drzewostanie
W Ochal, S Grabczynski, S Orzel, B Wertz, J Socha
sylwan 157 (10), 2013
132013
Skaner hiperspektralny AISA (Airborne Imaging Spectrometer for Applications) jako narzędzie pozyskiwania informacji o ekosystemie leśnym
P Wężyk, B Wertz, A Waloszek
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 13, 485-496, 2003
122003
Evaluation of aboveground biomass of black alder
W Ochał, B Wertz, J Socha
Forest Biomass Conference, 7-9, 2013
112013
Long-term study of damage to trees by brown bears Ursus arctos in Poland: Increasing trends with insignificant effects on forest management
E Zyśk-Gorczyńska, Z Jakubiec, B Wertz, A Wuczyński
Forest Ecology and Management 366, 53-64, 2016
102016
Dendrochronologiczna ocena przyrostu grubości jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Polskich Karpatach
B Wertz, S Wilczynski, E Muter
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 16 (3 [40]), 2014
92014
Diversification of climatic requirements of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in the upper forest zone
S Wilczyński, E Feliksik, B Wertz
Age 50 (50), 50, 2004
92004
Wpływ wieku na odpowiedź przyrostową drzew na czynnik klimatyczny na przykładzie modrzewia europejskiego
S Wilczynski, N Szymanski, B Wertz, E Muter
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 16 (3 [40]), 2014
82014
Aboveground biomass allocation in Scots pines of different biosocial positions in the stand.
W Ochał, S Grabczyński, S Orzeł, B Wertz, J Socha
82013
The application of the tree-ring chronologies in assessing ecological requirements of Metasequoia glyptostroboides growing in southern Poland
S Wilczyński, E Muter, B Wertz
Geochronometria 41, 129-135, 2014
72014
Dendrochronologiczna ocena zmian przyrostu radialnego jodły (Abies alba Mill.) i modrzewia (Larix decidua Mill.) znajdujących się pod wpływem imisji
B Wertz, S Wilczynski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14 (1 [30), 2012
72012
Forest map revision using the hyperspectral scanner AISA images
P Wężyk, B Wertz
4th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy. New quality in environmental …, 2005
72005
Bioclimatic effects on different mountain birch populations in Fennoscandia
O Skre, B Wertz, FE Wielgolaski, P Szydlowska, SR Karlsen
Climate Research 73 (1-2), 111-124, 2017
62017
Dendrochronological evaluation of the impact of industrial imissions on main coniferous species in the Kielce Upland.
B Wertz
62012
Strzeli nski, P
B Wertz, M Bembenek, Z Karaszewski, W Ochał, M Skorupski
Wegiel, A, 0
5
Accuracy of estimation silver fir stem mass on the basis of volume to weight conversion factors.
W Ochał, B Wertz, S Grabczyński, S Orzeł
Sylwan 162 (4), 277-287, 2018
4*2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20