Obserwuj
Elżbieta Jasińska
Elżbieta Jasińska
University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economics,
Zweryfikowany adres z uwr.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Identification of plant-leaf diseases using CNN and transfer-learning approach
SM Hassan, AK Maji, M Jasiński, Z Leonowicz, E Jasińska
Electronics 10 (12), 1388, 2021
442021
Prediction of chronic kidney disease-a machine learning perspective
P Chittora, S Chaurasia, P Chakrabarti, G Kumawat, T Chakrabarti, ...
IEEE Access 9, 17312-17334, 2021
182021
Influence of measurement aggregation algorithms on power quality assessment and correlation analysis in electrical power network with PV power plant
M Jasiński, T Sikorski, P Kostyła, D Kaczorowska, Z Leonowicz, J Rezmer, ...
Energies 12 (18), 3547, 2019
162019
The application of hierarchical clustering to power quality measurements in an electrical power network with distributed generation
M Jasiński, T Sikorski, Z Leonowicz, K Borkowski, E Jasińska
Energies 13 (9), 2407, 2020
152020
Clinical course and outcome of SARS-CoV-2 infection in multiple sclerosis patients treated with disease-modifying therapies—the Polish experience
A Czarnowska, W Brola, O Zajkowska, S Rusek, M Adamczyk-Sowa, ...
Neurologia i Neurochirurgia Polska 55 (2), 212-222, 2021
142021
Analysis of the power supply restoration time after failures in power transmission lines
A Vinogradov, V Bolshev, A Vinogradova, M Jasiński, T Sikorski, ...
Energies 13 (11), 2736, 2020
142020
Analysis of earthquake forecasting in India using supervised machine learning classifiers
P Debnath, P Chittora, T Chakrabarti, P Chakrabarti, Z Leonowicz, ...
Sustainability 13 (2), 971, 2021
62021
Modelowanie oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie edukacyjne
E Jasińska
rozprawa doktorska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, 2013
62013
Warunki eksploatacyjno-wydobywcze determinantem awaryjności maszyn dołowych-zarys problematyki
M Jasiński, E Jasińska, S Janik, Ł Jasiński
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2015
52015
Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły w innowacji pedagogicznej wdrożonej w szkole miejskiej województwa dolnośląskiego–konkluzje [w:] B. Niemierko, J …
E Jasińska, M Jasiński
Dwa rodzaje oceniania szkolnego, ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a …, 2002
52002
Turbulentne warunki działalności biznesowej przedsiębiorstwa wydobywczego wyznacznikiem zmian oddziaływań jego menadżerów
E Jasińska, M Jasiński, S Janik
Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Technicznych, 2016
42016
Poziom i zakres edukacji ergonomicznej w koncepcjach utrzymania ruchu–specyficzne kompetencje służb utrzymania ruchu
M Jasiński, E Jasińska, S Janik
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 27--39, 2015
42015
The IT-media and communication competences of a contemporary mathematics teacher-a theoretical study in the context of pragmatic and social educational solutions,[in …
E Jasińska, W Jasiński, R Nazaruk, S Janik
Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2010
42010
Proces utrzymania ruchu maszyn dołowych w aspekcie wykorzystania energii elektrycznej
M Jasiński, E Jasińska, S Janik
Wiadomości elektrotechniczne 85 (3), 24--26, 2017
32017
Potrzeba diagnozy edukacyjnej i ewaluacji szkolnej a kształtowanie kompetencji współczesnego nauczyciela [w:] B
E Jasińska, M Jasiński, M Jasiński, Ł Jasiński, L Jasińska
Niemierko, MK Szmigel (red.), Zastosowania diagnozy edukacyjnej. XXI …, 2015
32015
Ewaluacja innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych na przykładzie „Monolitu geometryczno-zadaniowego”
E Jasińska, M Jasiński, A Lerka
Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy: XVII Konferencja …, 2011
32011
Copper as determinant of development and innovation,[w:] M
E Jasińska, W Jasiński, S Janik
Wyrwicka, K. Grzybowska,(red.), Publishing House of Poznań University of …, 2010
32010
Rekultywacja terenów zdegradowanych czynnikiem zrównoważonego rozwoju na przykładzie zbiornika „Żelazny Most”(The reclamation of damaged grounds as the smooth development on …
E Jasińska, M Jasiński, S Janik
DWSPiT, Polkowice, 2008
32008
Selected issues in sewing machinery operation and Maintenance
W Jasiński, E Jasińska, S Janik
Proizvodstvo: Tehnologiâ: Ekologiâ-PROTEK, 219-222, 2008
32008
Możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli w dobie wymagań i wdrożeń reformy systemu oświaty w Polsce [w:] B. Pietrulewicz
E Jasińska, M Jasińska
Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania …, 2003
32003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20