Obserwuj
Tadeusz Kowalski
Tadeusz Kowalski
Zweryfikowany adres z emeritus.ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Poland: a successful transition to budget sustainability?
CJ Green, MJ Holmes, T Kowalski
Emerging Markets Review 2 (2), 161-183, 2001
682001
Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej
T Kowalski
Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ss. 251, 2001
682001
Globalization and Transformation in Central European Countries: The Case of Poland
T Kowalski
Poznan University of Economics Press, 2013
652013
Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki
M Gorynia, T Kowalski
Ekonomista, 457-474, 2013
512013
The financial crisis: What is there to learn?
T Kowalski, Y Shachmurove
Global Finance Journal 22 (3), 238-247, 2011
492011
The efficiency of the Warsaw Stock Exchange: the first few years 1991-1996
FP Wheeler, B Neale, T Kowalski, SR Letza
Economics and Business Review 2 (2), 37-58, 2002
412002
Nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy
M Gorynia, T Kowalski
Studia Ekonomiczne, 239-255, 2009
372009
Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw
M Gorynia, T KowalsKi
Ekonomista, 51-76, 2008
372008
Central banks in European emerging market economies in the 1990s
E Hochreiter, T Kowalski
Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review 53 (212), 45, 2000
352000
Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych krajów Europy Środkowej
T Kowalski
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2, 253-278, 2009
252009
The reaction of the US and the European Monetary Union to recent global financial crises
T Kowalski, Y Shachmurove
Global Finance Journal 25 (1), 27-47, 2014
222014
The Simonian bounded rationality hypothesis and the expectation formation mechanism
T Kowalski
Poznan University of Economics Review 2 (1), 5-24, 2002
182002
Nowa klasyczna makroekonomia a polityka stabilizacji gospodarczej w kapitalizmie
T Kowalski
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 69 (2), 173-187, 1987
181987
Financial contracts and relations in the small and medium-sized enterprise sector in Poland
T Kowalski, A Janc
Economic Performance and Financial Sector Reform in Central and Eastern …, 1999
171999
The economic and monetary union countries vs. the global crisis
T Kowalski
162012
Comparative analysis of economic transformation in Poland and selected Central European countries
T Kowalski
142009
Efficiency in the UK life insurance industry: mutual firms versus proprietary firms
S Letza, P Hardwick, T Kowalski
Journal of Financial Services Marketing 6, 40-49, 2001
132001
The economic and monetary union vs. shifts in competitiveness of member states
T Kowalski, M Pietrzykowski
Dimensions of competitiveness, edited by Jankowska, Barbara, Kowalski …, 2010
112010
ROZWÓJ ŚRODOWISKA INSTYTUCJONALNEGO W NOWYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PRZYPADEK ESTONII I POLSKI
T Kowalski, C Wihlborg, V Vensel
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2007
112007
Poland. The EMU entry strategy vs. the monetary issues
T Kowalski, P Kowalski, C Wihlborg
Poznan University of Economics Review 7 (2), 59-88, 2007
112007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20