Follow
Cezary Zoledowski
Cezary Zoledowski
Professor of Political Science (Social Policy), University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie: uwarunkowania wspˇłczesnych stosunkˇw między większością i mniejszościami narodowymi
C Żołędowski
Oficyna Wydawnicza" Aspra-JR", 2003
452003
Starzenie się ludności—Polska na tle Unii Europejskiej
C Żołędowski
Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje, 2012
402012
Ubˇstwo i wykluczenie społeczne-perspektywa poznawcza
R Szarfenberg, C Żołędowski, M Theiss
Dom Wydawniczy ELIPSA, 2010
262010
Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość
Żołędowski
Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
262010
Polityka społeczna w kryzysie
M Księżopolski, B Rysz-Kowalczyk, C Żołędowski
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009
192009
Studenci zagraniczni w Polsce
C Żołędowski
Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany, 2010
172010
Przyczynek do migracji pracowniczych z Polski
C Żołędowski
Polityka Społeczna, 1-3, 2007
102007
Polityka społeczna-kontynuacja i zmiana
J Orczyk, B Balcerzak-Paradowska, M Szylko-Skoczny, C Żołędowski
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012
92012
Poliityka społeczna wobec ubˇstwa i wykluczenia społecznego
MT R. Szarfenberg, C. Żołędowski
Dom Wydawniczy ELIPSA, 2010
9*2010
Mniejszości narodowe w Polsce
C Żołędowski
Polityka Społeczna 1, 8-10, 1992
71992
Rozmieszczenie i liczebność mniejszości litewskiej w Polsce
C Żołędowski
Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych, Warszawa, 177-186, 1992
61992
Ubˇstwo i wykluczenie społeczne
R Szarfenberg, C Żołędowski, M Theiss
Wykład, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski rszarf. ips. uwá…, 2010
52010
Spˇłdzielczość socjalna: wybrane aspekty metodologiczne i porˇwnawcze
C Żołędowski, M Ołdak
Instytut Polityki Społecznej. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2015
42015
Dekada członkostwa w Unii Europejskiej: perspektywa polityki społecznej
C Żołędowski, B Rysz-Kowalczyk, M Duszczyk
Dom Wydawniczy ELIPSA, 2015
42015
Studenci zagraniczni w Polsce–powody przyjazdu, ocena pobytu i plany na przyszłość
M Duszczyk, C Żołędowski
Biuletyn Migracyjny 26, 3-5, 2010
42010
„PIERWSZA REPATRIACJA”. POWROTY I PRZYJAZDY OSIEDLEŃCZE DO POLSKI ZE WSCHODU PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ
C Żołędowski
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 43 (1 (163)), 63-94, 2017
32017
Powstanie i ewolucja szkolnictwa narodowościowego w PRL
C Żołędowski
Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 16, 1989
31989
Polacy za granicą, Mniejszości narodowe w Polsce'
C Żołędowski
Społeczeństwo polskie w latach 1995, 96, 1989
31989
: the perspective of world systems theory
C Żołędowski
Miscellanea Geographica 24 (2), 94-103, 2020
12020
Sytuacja mniejszości narodowych we wspˇłczesnej Polsce w świetle teorii marginalizacji
C Żołędowski
Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje 8, 97-109, 2005
12005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20