Follow
Cezary Zoledowski
Cezary Zoledowski
Professor of Political Science (Social Policy), University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie: uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejnościami narodowymi
C Żołępowski
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2003
602003
Starzenie się ludności—Polska na tle Unii Europejskiej
C Żołędowski
Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje, 2012
492012
Ubóstwo i wykluczenie społeczne-perspektywa poznawcza
R Szarfenberg, C Żołędowski, M Theiss
Dom Wydawniczy ELIPSA, 2010
312010
Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość
Żołędowski
Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
302010
Polityka społeczna w kryzysie
M Księżopolski, B Rysz-Kowalczyk, C Żołędowski
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009
262009
Studenci zagraniczni w Polsce
C Żołędowski
Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany, 2010
192010
Przyczynek do migracji pracowniczych z Polski
C Żołędowski
Polityka Społeczna, 1-3, 2007
122007
Mniejszości narodowe w Polsce
C Żołędowski
Polityka Społeczna 1, 8-10, 1992
121992
Poliityka społeczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego
MT R. Szarfenberg, C. Żołędowski
Dom Wydawniczy ELIPSA, 2010
11*2010
Polityka społeczna-kontynuacja i zmiana
J Orczyk, B Balcerzak-Paradowska, M Szylko-Skoczny, C Żołędowski
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012
102012
Rozmieszczenie i liczebność mniejszości litewskiej w Polsce
C Żołędowski
Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych, Warszawa, 177-186, 1992
91992
Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i poli-tyka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny. Raport roboczy. Katedra Polityki Społecznej, WNPiSM
G Firlit-Fesnak, E Jaroszewska, Ł Łotocki, J Łukaszewska-Bezulska, ...
Katedra Polityki Społecznej, WNPiSM. https://wnpism. uw. edu. pl/wp-content …, 2022
72022
Nowi uchodźcy w Europie
C Żołędowski
Przemieszczenia zewnętrzne z Ukrainy między 24, 4-9, 2022
72022
Wpływ pandemii COVID-19 na procesy migracji i sytuację migrantów–przypadek Polski
C Żołędowski
Studia Politologiczne 65, 170-187, 2022
72022
„Pierwsza repatriacja”. Powroty i przyjazdy osiedleńczedo Polski ze Wschodu po I wojnie światowej
C Żołędowski
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 2017
72017
Ubóstwo i wykluczenie społeczne
R Szarfenberg, C Żołędowski, M Theiss
Wykład, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski rszarf. ips. uw …, 2021
62021
: the perspective of world systems theory
C Żołędowski
Miscellanea Geographica 24 (2), 94-103, 2020
62020
Polacy za granicą
C Żołędowski
Mniejszości narodowe w Polsce,[w:] Społeczeństwo polskie w latach 1995, 96, 1989
61989
Uwarunkowania polityki społecznej, w: G
C Żołędowski
Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik …, 2007
52007
Powstanie i ewolucja szkolnictwa narodowościowego w PRL
C Żołędowski
Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 16, 1989
51989
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20