Jarosław Pacek
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym
J Pacek
Wydawnictwo SBP-Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010
172010
Bibliografia 2.0
J Pacek
Zagdnienia Informacji Naukowej 1, 35-44, 2008
62008
Pole semantyczne książki
J Pacek
Przegląd Biblioteczny 83 (4), 546-562, 2015
32015
Pole semantyczne książki w tekstach normalizacyjnych i prawnych
J Pacek
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2, 2015
32015
Pole semantyczne terminu „książka elektroniczna”
J Pacek
Zagdnienia Informacji Naukowej 1, 2016
22016
Nowoczesne standardy metadanych
J Pacek
Bibliotekarz 7, 4-9, 2015
22015
Problemy rejestracji dokumentów sieciowych
J Pacek
Szósta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa, 23-24 października 2008 …, 2010
2*2010
Przedmiot bibliografii w perspektywie rozwoju technologii informacyjnych
J Pacek
Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka, 47-58, 2009
22009
Netografia Universalis, nowe oblicze bibliografii
J Pacek
Oblicza Internetu : architektura komunikacyjna Sieci, 241-251, 2007
2*2007
W poszukiwaniu optymalnej jednostki opisu
J Pacek
EBIB 86, 2007
22007
Indeksowanie w XXI wieku, ewolucja i współczesne funkcje pojęcia
J Pacek
Zagdnienia Informacji Naukowej 2, 32-49, 2006
22006
Dokument czy zasób? Zmiany terminologii nauki o informacji
J Pacek
„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 4, 2010
12010
Uwolnić informację!
J Pacek
Folia Bibliologica 51, 7-24, 2009
12009
Propozycja polskiego modelu działań standaryzacyjnych i normalizacyjnychz zakresu informacji i dokumentacji
J Pacek
Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, 135-151, 2019
2019
Konferencja Biblioteki i archiwa na rynku cyfrowym (Warszawa, 15 lutego 2017 r.)
J Pacek
Nowa Biblioteka 3, 2017
2017
Serwis Trove–współdzielenie informacji o zbiorach instytucji australijskich
J Pacek
Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media 21 (2), 101-115, 2016
2016
Problemy współczesnych bibliografii narodowych
M Krynicka, P Jarosław
Zagadnienia Informacji Naukowej-Studia Informacyjne 50 (1 (99)), 70-76, 2012
2012
Bibliografia w XXI wieku
J Pacek
Bibliologia i informatologia, 267-279, 2011
2011
Projekt, założenia i realizacja Internetowego Katalogu Nauki o Informacji (KINIA)(KINIA)-http:/kinia. czytelnia. net
J Pacek, SD Kotuła, PG Zieliński
Folia Bibliologica, 141-147, 2010
2010
Książka wolna od formy
J Pacek, SD Kotuła
Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik, 163-170, 2008
2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20