Marcin Jacek Kłos
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Fifth-generation bike-sharing systems: examples from Poland and China
F Chen, K Turoń, M Kłos, P Czech, W Pamuła, G Sierpiński
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2018
252018
The influence of countdown timers on the traffic safety of pedestrians and vehicles at the signalized intersection
A Sobota, MJ Klos, G Karoń
Intelligent Transport Systems and Travel Behaviour, 13-21, 2017
122017
Decision making support for local authorities choosing the method for siting of in-city ev charging stations
G Sierpiński, M Staniek, MJ Kłos
Energies 13 (18), 4682, 2020
82020
Methodology for research on traffic safety at signalized intersections with countdown timers
A Sobota, G Karoń, R Żochowska, MJ Kłos
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2018
52018
Determination of road traffic flow based on 3D Daubechies wavelet transform of an image sequence
MJ Kłos
International Conference on Computer Vision and Graphics, 573-580, 2016
52016
Identifications peak hours on intersections set in Bielsko-Biała City
M Kłos
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2016
42016
Results of research of the traffic safety at signalized intersection with countdown timers
A Sobota, R Żochowska, G Karoń, MJ Klos
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice …, 2018
32018
Naukowe instrumenty wsparcia konwersji floty autobusów miejskich z floty konwencjonalnej na zasilaną elektrycznie
G Karoń, K Krawiec, S Krawiec, MJ Kłos, S Markusik, A Sobota, ...
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2018
32018
Parameters of bus lines influencing the allocation of electric buses to the transport tasks
K Krawiec, MJ Kłos
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice …, 2017
32017
The Effect of Delimitation of the Area on the Assessment of the Density of the Road Network Structure
P Soczówka, R Żochowska, A Sobota, MJ Kłos
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice, 20-36, 2019
22019
Identification of good practices for railway systems in urban areas
P Soczówka, R Żochowska, A Sobota, MJ Kłos
Problemy Transportu i Logistyki, 2019
22019
PERFORMANCE EVALUATION OF ROUNDABOUTS USING A MICROSCOPIC SIMULATION MODEL
MJ KLOS, A SOBOTA
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 2019
22019
Strategiczny kontekst procesu wymiany autobusów komunikacji publicznej o napędzie konwencjonalnym na autobusy elektryczne
S Krawiec, S Markusik, R Żochowska, G Karoń, K Krawiec, A Sobota, ...
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2018
22018
Estimation of effects caused by the implementation of Park&Ride system in the transport hub
MJ Kłos
Transport Problems 11, 2016
22016
The research of toucan crossing traffic light perception by road users
A Sobota, MJ Kłos
Transportation research procedia 14, 4440-4448, 2016
22016
Determination of road traffic flow based on 3D wavelet transform of an image sequence
MJ Kłos
Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition …, 2016
22016
Wpływ czynników związanych z podróżą na czas dojścia do przystanku publicznego transportu zbiorowego
R Soczówka, R Żochowska, A Sobota, MJ Kłos
Transport Miejski i Regionalny, 2020
12020
Klasyfikacja węzłów przesiadkowych na przykładzie obszaru GZM–ujęcie wielokryterialne
A Barchański, R Żochowska, MJ Kłos, P Soczówka
Transport Miejski i Regionalny, 2020
12020
Evaluation of Changes in Drivers Behaviour Due to Introduction of Countdown Timers at Signalized Intersections Using UAV Data
W Pamula, MJ Klos
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice …, 2019
12019
Traffic Measurements for Development a Transport Model
MJ Kłos, A Sobota, R Żochowska, P Soczówka
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice …, 2019
12019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20