Obserwuj
Łukasz Ortyl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarys metody georadarowej - The outline of GPR method
KARCZEWSKI J., ORTYL Ł., PASTERNAK M.
Wydawnictwa AGH, 2011
124*2011
Monitoring of a civil structure’s state based on noncontact measurements
P Kohut, K Holak, T Uhl, Ł Ortyl, T Owerko, P Kuras, R Kocierz
Structural Health Monitoring 12 (5-6), 411-429, 2013
912013
Investigation of displacements of road bridges under test loads using radar interferometry–case study
T Owerko, Ł Ortyl, R Kocierz, P Kuras, M Salamak
Proceedings of the Sixth International IABMAS Conference. Stresa, Italy, 181-188, 2012
362012
Advantages of radar interferometry for assessment of dynamic deformation of bridge
P Kuras, T Owerko, Ł Ortyl, R Kocierz, O Sukta, S Pradelok
Proceedings of the Sixth International IABMAS Conference. Stresa, Italy, 885-891, 2012
302012
Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych
E Popiołek, Z Pilecki
Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005
252005
Determination of displacements and vibrations of engineering structures using ground-based radar interferometry
J Gocał, Ł Ortyl, T Owerko, P Kuras, R Kocierz, P
Wydawnictwa AGH, 2013
24*2013
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Cz. 3
J Gocał, T Owerko, Ł Ortyl, J Malicki
Wydawnictwa AGH, 2010
19*2010
Badanie przydatności metody georadarowej w geodezyjnej inwentaryzacji struktur i obiektów podpowierzchniowych
Ł Ortyl
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, Kraków [Ph. D …, 2006
132006
Application of a RTK-GPS technique in the process of 3-D location of georadar profile traces
ORTYL Ł., BAŁUT A.
Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment 42, 27-44, 2006
8*2006
GB-SAR in the diagnosis of critical city infrastructure—A case study of a load test on the long tram extradosed bridge
P Kuras, Ł Ortyl, T Owerko, M Salamak, P Łaziński
Remote Sensing 12 (20), 3361, 2020
72020
Vibration measurements of steel chimneys equipped with mass dampers, using interferometric radar, robotic total station and accelerometer
P Kuras, Ł Ortyl, M Kędzierski, P Podstolak
Pomiary Automatyka Kontrola 60, 2014
72014
The outline of GPR method
J Karczewski, Ł Ortyl, M Pasternak
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2011
72011
GPR surveying method as a tool for geodetic verification of GESUT database of utilities in the light of BSI PAS128
M Gabryś, K Kryszyn, Ł Ortyl
Reports on Geodesy and Geoinformatics 107 (1), 49-59, 2019
62019
Comparison of methods for measuring deflection and vibration of bridges
P Kuras, T Owerko, Ł Ortyl, R Kocierz, P Kohut, K Holak, K Krupiński
Joint International Symposium on Deformation Monitoring, 2-4, 2011
62011
Zarys metody georadarowej (wydanie drugie poprawione i rozszerzone)
J Karczewski, Ł Ortyl, M Pasternak
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2011
62011
Ilościowe określanie cieplnych właściwości przegród budowlanych z wykorzystaniem techniki termograficznej — Quantitative characterization of thermal properties of walls using …
WRÓBEL, WRÓBEL, KISILEWICZ, KWARTNIK-PRUC, ORTYL, ...
Wydawnictwa AGH, 2011
62011
Korekta wpływu deniwelacji terenu oraz częstotliwości wyznaczenia pozycji przez system GNSS lub tachymetry TCA w procesie przestrzennej lokalizacji obiektów wykrywanych georadarem
ORTYL Ł., OWERKO T.
Zeszyty Naukowe Politechniki, 335-352, 2007
6*2007
Georeferencing of Multi-Channel GPR—Accuracy and Efficiency of Mapping of Underground Utility Networks
M Gabryś, Ł Ortyl
Remote Sensing 12 (18), 2945, 2020
52020
Identification of concrete voids in an untypical railway bridge pillar by ground penetrating radar method
P Owerko, Ł Ortyl, M Salamak
Measurement Automation Monitoring 61, 2015
52015
Selected geometric aspects of planning and analysis of measurement results of tall building structures using interferometric radar
P Kuras, Ł Ortyl
Geomatics and Environmental Engineering 8 (3), 2014
52014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20