Follow
Karol Bronisz
Karol Bronisz
Wydział Leśny SGGW
Verified email at sggw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparison of carbon estimation methods for European forests
M Neumann, A Moreno, V Mues, S Härkönen, M Mura, O Bouriaud, ...
Forest Ecology and Management 361, 397-420, 2016
1132016
Creating a regional MODIS satellite-driven net primary production dataset for European forests
M Neumann, A Moreno, C Thurnher, V Mues, S Härkönen, M Mura, ...
Remote Sensing 8 (7), 554, 2016
412016
Mixed-effects generalized height–diameter model for young silver birch stands on post-agricultural lands
K Bronisz, L Mehtätalo
Forest Ecology and Management 460, 117901, 2020
402020
A climate-sensitive forest model for assessing impacts of forest management in Europe
S Härkönen, M Neumann, V Mues, F Berninger, K Bronisz, G Cardellini, ...
Environmental Modelling & Software 115, 128-143, 2019
402019
Biomass conversion and expansion factors for a chronosequence of young naturally regenerated silver birch (Betula pendula Roth) stands growing on post-agricultural sites
AM Jagodziński, M Zasada, K Bronisz, A Bronisz, S Bijak
Forest Ecology and Management 384, 208-220, 2017
332017
Estimating coarse roots biomass in young silver birch stands on post-agricultural lands in central Poland
S Bijak, M Zasada, A Bronisz, K Bronisz, M Czajkowski, Ł Ludwisiak, ...
Silva Fennica 47 (2), 1-14, 2013
322013
Climate influence on radial increment of oak (Quercus sp.) in central Poland
A Bronisz, S Bijak, K Bronisz, M Zasada
Geochronometria 39 (4), 276-284, 2012
322012
Factors influencing the accuracy of ground-based tree-height measurements for major European tree species
K Stereńczak, M Mielcarek, B Wertz, K Bronisz, G Zajączkowski, ...
Journal of environmental management 231, 1284-1292, 2019
302019
Dendroklimatologiczna charakterystyka jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na terenie Gór Świętokrzyskich
A Bronisz, S Bijak, K Bronisz
sylwan 154 (7), 463-470, 2010
262010
Biomass dynamics in young silver birch stands on post-agricultural lands in central Poland
M Zasada, S Bijak, K Bronisz, A Bronisz, T Gaweda
Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty 57 (192), 2014
232014
Wzory empiryczne do określania suchej biomasy nadziemnej części drzew i ich komponentów
M Zasada, K Bronisz, S Bijak, R Wojtan, R Tomusiak, A Dudek, ...
Sylwan 152 (3), 27-39, 2008
222008
Empirical equations for estimating aboveground biomass of Betula pendula growing on former farmland in central Poland
K Bronisz, M Strub, C Cieszewski, S Bijak, A Bronisz, R Tomusiak, ...
Silva Fennica 50 (4), 1-17, 2016
212016
Biomasa aparatu asymilacyjnego w drzewostanach sosnowych zachodniej Polski
K Bronisz, A Bronisz, M Zasada, S Bijak, R Wojtan, R Tomusiak, A Dudek, ...
sylwan 153 (11), 758-767, 2009
192009
Badania" kopalnego lasu" ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska)
P Kittel, J Petera-Zganiacz, D Dzieduszyñska, J Twardy, M Krapiec, ...
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14 (1 [30]), 2012
152012
Wpływ czynników klimatycznych na przyrost radialny dębu szypułkowego i czerwonego w LZD Rogów
S Bijak, A Bronisz, K Bronisz
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14 (1 [30]), 2012
152012
Different growth patterns of Picea schrenkiana subsp. tianshanica (Rupr.) Bykov and Juglans regia L. coexisting under the same ecological conditions in the Sary-Chelek …
M Magnuszewski, S Bijak, A Orozumbekow, B Howe, K Musuraliev, ...
Dendrobiology 73, 2015
142015
Zaj aczkowski, G.; Jagodzinski, AM; Ochał, W.; Skorupski, M. Factors influencing the accuracy of ground-based tree-height measurements for major European tree species
K Sterenczak, M Mielcarek, B Wertz, K Bronisz
J. Environ. Manag 231, 1284-1292, 2019
122019
Regional height growth models for Scots pine in Poland
J Socha, L Tymińska-Czabańska, K Bronisz, S Zięba, P Hawryło
Scientific reports 11 (1), 1-14, 2021
112021
Estimation of above-ground biomass in forest stands from regression on their basal area and height
M Lang, A Lilleleht, M Neumann, K Bronisz, SG Rolim, M Seedre, V Uri, ...
Forestry Studies 64 (1), 70-92, 2016
112016
Comparison of fixed-and mixed-effects approaches to taper modeling for scots pine in West Poland
K Bronisz, M Zasada
Forests 10 (11), 975, 2019
102019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20