Robert Olszewski
Title
Cited by
Cited by
Year
GIS: obszary zastosowań
D Gotlib, A Iwaniak, R Olszewski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
1902007
Statistical data mining and knowledge discovery
H Bozdogan
CRC Press, 2003
942003
Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce: harmonizacja baz danych referencyjnych: praca zbiorowa
D Gotlib, A Iwaniak, R Olszewski
Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2006
442006
Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
R Olszewski, D Gotlib
Warszawa: Wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2013
29*2013
Solving “Smart City” Transport Problems by Designing Carpooling Gamification Schemes with Multi-Agent Systems: The Case of the So-Called “Mordor of Warsaw”
R Olszewski, P Pałka, A Turek
Sensors 18 (1), 141, 2018
222018
System informacji topograficznej kraju
A Makowski, D Gotlib, R Olszewski
Geodeta: magazyn geoinformacyjny, 2004
192004
SDI in Poland–concept of topographic reference system for thematic, harmonized databases
R Olszewski, A Iwaniak, D Gotlib
ICA Conference, La Coruna, 2005
182005
Kartograficzne modelowanie rzeźby terenu metodami inteligencji obliczeniowej
R Olszewski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, 3-224, 2009
172009
Opracowanie metodyki wizualizacji bazy danych VMap L2 w różnych środowiskach narzędziowych systemów informacji geograficznej
J Bac-Bronowicz, T Berus, PJ Kowalski, R Olszewski
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 6 (3), 27-40, 2007
172007
Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce
D Gotlib, A Iwaniak, R Olszewski
Harmonizacja baz danych referencyjnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we …, 2006
162006
Application of the spatial data mining methodology and gamification for the optimisation of solving the transport issues of the “Varsovian Mordor”
R Olszewski, A Turek
International Conference on Data Mining and Big Data, 103-114, 2016
112016
Konwersja bazy danych VMap L2 pierwszej edycji do struktury użytkowej
J Bac-Bronowicz, A Kołodziej, P Kowalski, R Olszewski
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 5 (2), 21-28, 2007
112007
Generalizacja NMT
R Olszewski
Makowski (red.), System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i …, 2005
102005
Rola i miejsce baz danych tematycznych GUGiK w krajowej infrastrukturze danych przestrzennych
R Graf, A Kaniecki, R Olszewski, S Żynda
Magazyn Geoinformacyjny Geodeta, 125, 2005
102005
Smart city
D Gotlib, R Olszewski
Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem. PWN, Warszawa, 2016
92016
Co z trzecim wymiarem
D Gotlib, R Olszewski
O modelowaniu rzeźby terenu w referencyjnych bazach danych. Magazyn …, 2006
92006
Możliwość wymiany danych między bazą SITop a bazami VMap,[w:] A
D Gotlib, R Olszewski
Makowski (red.), System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i …, 2005
92005
Numeryczny model terenu w systemie informacji topograficznej
D Gotlib, R Olszewski, M Kochman
Makowski (red.), System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i …, 2005
92005
Towards social fuzzy geoparticipation stimulated by gamification and augmented reality
R Olszewski, M Gnat, H Trojanowska, A Turek, A Wieladek
2017 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and …, 2017
82017
Integration of the Topographical Database, VMap L2 Database and selected cadastral data–a step towards the integrated, MRDB reference database in Poland
D Gotlib, R Olszewski
Workshop of the ICA Commission on Generalization and Multiple Representation …, 2006
82006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20