Dorota Praszalowicz
Dorota Praszalowicz
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polska diaspora
A Walaszek, D Bartkowiak
Wydawn. Literackie, 2001
572001
Migration and mobility in an enlarged Europe: a gender perspective
K Slany, C Finotelli, L Banfi, A Akalin, D Kalwa, S Hess, D Karjanen, ...
Verlag Barbara Budrich, 2008
562008
Teoretyczne koncepcje procesów migracji
D Praszałowicz
Przegląd polonijny 28 (4 (106)), 2002
342002
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk
M Anacka, J Brzozowski, H Chałupczak, A Fihel, G Firlit-Fesnak, ...
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014
292014
Polskie studia na temat migracji kobiet: wybrane perspektywy teoretyczne i wyniki badań
D Praszałowicz
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
192008
Polacy w Berlinie: strumienie migracyjne i społeczności imigracyjne: przegląd badań
D Praszałowicz
Księg. Akademicka, 2010
182010
Polen
D Praszałowicz
Enzyklopädie Migration in Europa, 258-271, 2010
152010
Dawne i nowe migracje, dawne i nowe konceptualizacje w badaniach migracyjnych
D Praszałowicz
Przegląd Polonijny 33 (2 (124)), 2007
132007
Overseas Migration from Partitioned Poland: Poznania and Eastern Galicia as Case Studies
D Praszałowicz
Polish American Studies 60 (2), 59-81, 2003
122003
Stosunki polsko-niemieckie na obczyźnie: polscy i niemieccy imigranci w Milwaukee, Wisconsin (USA) 1860-1920
D Praszałowicz
Universitas, 1999
101999
Amerykańska etniczna szkoła parafialna: studium porównawcze trzech wybranych odmian instytucji
D Praszałowicz
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986
101986
Stosunki polsko-niemieckie na obczyźnie
D Praszałowicz
Polscy i niemieccy imigranci w Milwaukee, Wisconsin (USA) 1920, 1860-1920, 1860
101860
Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność
D Praszałowicz, M Irek, A Małek, P Napierała, P Pustułka, J Pyłat
Kraków: PAU and UJ, 2012
82012
Mechanizmy zamorskich migracji lancuchowych w XIX wieku
D Praszalowicz, KA Makowski, AA Zieba
Ksieg. akad., 2004
82004
The Cultural Changes of Polish-American Parochial Schools in Milwaukee, 1866-1988
D Praszałowicz
Journal of American Ethnic History, 23-45, 1994
81994
Women at the Crossroad: Poland and Its Emigration and Immigration
D Praszałowicz
Migration and Mobility in an Enlarged Europe. A Gender Perspective, ed …, 2008
72008
Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza, stan, perspektywy
W Miodunka, J Tambor, A Achtelik, R Cudak, D Krzyżyk, J Mazur, ...
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
62018
Migracje i społeczeństwo
JE Zamojski
Instytut Historii PAN, 2007
62007
Diaspora polska w procesach globalizacji: stan i perspektywy badań: książka zbiorowa
G Babiński, H Chałupczak
Grell, 2006
62006
Polish Berlin: Differences and Similarities with Poles in the Ruhr Area, 1860-1920
D Praszałowicz
Paths of Integration, 139, 2006
62006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20