Obserwuj
Miroslaw Wlas
Miroslaw Wlas
Gdansk Univestsiy of Technology
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Neural-network-based parameter estimations of induction motors
M Wlas, Z Krzeminski, HA Toliyat
IEEE Transactions on Industrial Electronics 55 (4), 1783-1794, 2008
1622008
Artificial-neural-network-based sensorless nonlinear control of induction motors
M Wlas, Z Krzeminski, J Guzinski, H Abu-Rub, HA Toliyat
IEEE Transactions on Energy Conversion 20 (3), 520-528, 2005
1612005
Properties of sensorless control systems based on multiscalar models of the induction motor
Z Krzemiński, A Lewicki, M Włas
COMPEL-The international journal for computation and mathematics in …, 2006
342006
The influence of LED lighting sources on the nature of power factor
M Wlas, S Galla
Energies 11 (6), 1479, 2018
212018
The Ethernet POWERLINK Protocol for smart grids elements integration
M Wlas, M Gackowski, W Kolbusz
2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2070-2075, 2011
172011
Speed sensorless nonlinear control of induction motor in the field weakening region
M Wlas, H Abu-Rub, J Holtz
2008 13th International Power Electronics and Motion Control Conference …, 2008
92008
Z. Krzemin ski, and HA Toliyat,“
M Wlas
Neural-network-based parameter estimations of induction motors,” IEEE Trans …, 2008
72008
Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy doziemieniu silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości
S Czapp, M Włas
Oficyna wydaw. Politech. Wrocławskiej, 2009
52009
PWM current source inverter with IGBT transistors and multiscalar model control system
M Glab, Z Krzeminski, M Wlas
2005 European Conference on Power Electronics and Applications, 10 pp.-P. 10, 2005
52005
Neural network based tuning of speed observer for control system of induction motor
Z Krzemiński, M Włas
Proc. EPE-PEMC, 2002
52002
Analysis of an Energy Management System of a Small Plant Connected to the Rural Power System
M Wlas, S Galla, A Kouzou, P Kolodziejek
Energies 15 (3), 719, 2022
42022
The Influence of a Photovoltaic Micro-Installation on the Low-Frequency Parameters of Electricity at PCC and Its Impact on the Thermal Characteristics of Selected Devices
S Galla, M Wlas
Energies 14 (9), 2355, 2021
42021
Źródła generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym
M Włas
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2010
42010
Zastosowanie algorytmów sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zużycia energii elektrycznej
M Włas
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2016
32016
Induction motor multiscalar model based sensorless control using power measurement
H Abu-Rub, M Wlas
2007 IEEE International Electric Machines & Drives Conference 2, 1154-1158, 2007
32007
Wpływ systemów oświetleniowych LED na zaburzenia nisko częstotliwościowe
S Galla, M Włas
Przegląd Elektrotechniczny, 29-32, 2019
22019
Dynamic performance of sensorless induction motor drives with two control systems based on multiscalar models
M Wlas, A Lewicki
2005 European Conference on Power Electronics and Applications, 10 pp.-P. 10, 2005
22005
Stanowisko do badań bezczujnikowych układów sterowania maszyną asynchroniczną o mocy 22kw z filtrem silnikowym
M Włas, J Guziński
22005
Artificial neural network based sensorless control ofinduction motor.
A Awwad, H Abu-Rub, J Guziński, M Włas, Z Krzemiński
22004
Zastosowanie obserwatora prędkości kątowej wirnika w układach sterowania silnikiem indukcyjnym klatkowym zasilanym z przemiennika częstotliwości
M Włas
Przegląd Elektrotechniczny 80 (10), 950-952, 2004
22004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20