Obserwuj
Заклекта Олена Святославівна
Заклекта Олена Святославівна
к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Brak zweryfikowanego adresu e-mail - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Трудова міграція як умова розвитку міжнародного ринку праці
ОА Заклекта, В Юрченко, О Шиманська
Вісник КНТЕУ, 9-13, 2008
172008
Підвищення ефективності інвестицій у розвиток персоналу як результат вдосконалення управління
О Заклекта-Берестовенко
ТНЕУ, 2009
162009
Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства
ОС Заклекта-Берестовенко
122008
Податкова політика в системі економічної політики держави
О Заклекта-Берестовенко
Ефективна економіка, http://www.economy. nayka.com.ua, 2014
102014
Сучасний стан розвитку інноваційної сфери в Україні
ОІ Заклекта
Сталий розвиток економіки, 173-177, 2011
92011
Сучасний стан інвестування заходів з розвитку персоналу на українських підприємствах
О Заклекта
Світ фінансів, С. 176-185, 2007
7*2007
Українська трудова еміграція: сутнісні форми та особливості сучасного етапу
ОП Шиманська, ОІ Заклекта
Україна: аспекти праці, 2004
72004
Фіскальний та регулюючий аспекти акцизного оподаткування в Україні
О Заклекта-Берестовенко, А Кізима
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2014
62014
Теоретичні аспекти розвитку персоналу
О Заклекта
Наука молода, С. 137-140, 2007
52007
Фінансова деструктивність добробуту громадян в Україні
Т Маршалок, О Заклекта-Берестовенко
Формування ринкових відносин в Україні, С. 144-147, 2014
42014
Чинники та показники ефективності інвестицій у заходи з розвитку персоналу підприємств
О Заклекта
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. Управління …, 2007
42007
Методи оцінки ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства
О Заклекта
Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление …, 2006
42006
Людський фактор у впровадженні бюджетного планування на вітчизняних підприємствах
П Федик, О Демчишин, О Заклекта
Україна: аспекти праці, С. 47-51, 2005
42005
Теоретико-прагматичні ознаки справляння податку на додану вартість в Україні
О Заклекта-Берестовенко, Т Маршалок
Наука молода, С. 120-133, 2014
32014
Соціальна політика на етапі реформування суспільства
В Юрченко, О Заклекта
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, С. 5-10, 2004
32004
Суть та класифікація інвестицій у розвиток персоналу підприємства
О Заклекта
Теоретичні та практичні питання економіки. Збірник наукових праць, С. 232-237, 2007
2*2007
Проблемы антидемпингового регулирования в условиях членства Украины во Всемирной организации торговли
Е Заклекта-Берестовенко, И Гуцул
Управління ровитком, С. 124-127, 2013
12013
Проблеми сучасної макроекономічної теорії та політики економічного зростання в світлі глобальної фінансової нестабільності
ВВ Козюк, ОІ Заклекта, ОП Шиманська
Світ фінансів, 205-209, 2011
12011
Влияние налогового и таможенного законодательства на стимулирование инвестиционно-инновационной деятельности в Украине
ЕС Заклекта-Берестовенко, ВИ Дмытрив
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 180-184, 2013
2013
Проблеми оподаткування фізичних осіб в Україні
О Заклекта-Берестовенко
Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України …, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20