Waldemar Spallek
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kartografia tematyczna
W Żyszkowska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
382012
Observing river stages using unmanned aerial vehicles
T Niedzielski, M Witek, W Spallek
Hydrology and Earth System Sciences 20 (8), 3193, 2016
252016
Regression-based air temperature spatial prediction models: an example from Poland
M Szymanowski, M Kryza, W Spallek
Meteorologische Zeitschrift 22 (5), 577-585, 2013
252013
A real‐time field experiment on search and rescue operations assisted by unmanned aerial vehicles
T Niedzielski, M Jurecka, B Miziński, J Remisz, J Ślopek, W Spallek, ...
Journal of Field Robotics 35 (6), 906-920, 2018
182018
Putative fishery-induced changes in biomass and population size structures of demersal deep-sea fishes in ICES Sub-area VII, Northeast Atlantic Ocean
JA Godbold, DM Bailey, MA Collins, JDM Gordon, WA Spallek, IG Priede
Biogeosciences, 2013
172013
Specjalne strefy ekonomiczne w przestrzeni gospodarczej województwa dolnośląskiego
P Brezdeń, W Spallek
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2008
142008
PERMEABILITY OF CZECH-POLISH BORDER USING BY SELECTED CRITERIA.
J Kolejka, W ŻYSZKOWSKA, K Batelková, S Ciok, S Dołzbłasz, K Kirchner, ...
Geographia Technica 10 (1), 2015
112015
Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki
P Brezdeń, W Spallek
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2012
112012
Are estimates of wind characteristics based on measurements with Pitot tubes and GNSS receivers mounted on consumer-grade unmanned aerial vehicles applicable in meteorological …
T Niedzielski, C Skjøth, M Werner, W Spallek, M Witek, T Sawiński, ...
Environmental Monitoring and Assessment 189 (9), 431, 2017
92017
Historical Atlas of Hasidism
M Wodziński, W Spallek
Princeton University Press, 2018
82018
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu innowacyjności regionalnej gospodarki województwa dolnośląskiego
P Brezdeń, W Spallek
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2013
72013
Efektywność firm korporacyjnych o dobrym standingu w województwie dolnośląskim w ujęciu przestrzennym
P Brezdeń, W Spallek
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2009
72009
Wybrane instytucje prorozwojowe związane z pomocą publiczną w aktywizacji polskiej gospodarki
P Brezdeń, J Drozdowska, W Spallek
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 235-257, 2010
62010
Air temperature atlas for Poland: the methodical approach
M Szymanowski, M Kryza, W Spallek
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu …, 2012
52012
Automated snow extent mapping based on orthophoto images from unmanned aerial vehicles
T Niedzielski, W Spallek, M Witek-Kasprzak
Pure and Applied Geophysics 175 (9), 3285-3302, 2018
42018
Estimating snow water equivalent using unmanned aerial vehicles for determining snow-melt runoff
T Niedzielski, M Szymanowski, B Miziński, W Spallek, M Witek-Kasprzak, ...
Journal of Hydrology 578, 124046, 2019
32019
Rynek pracy województwa dolnośląskiego w okresie spowolnienia gospodarczego
P Brezdeń, W Spallek
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2011
32011
Pomniki niemieckie a ludnosc niepolska w wojewodztwie opolskim (proba wyznaczenia granicy kulturowej)
G Kosmala, W Spallek
Czasopismo Geograficzne 3 (76), 183-199, 2005
32005
Metody prezentacji gęstości zjawisk rozproszonych na mapach tematycznych
W Spallek
Polski Przegląd Kartograficzny 34 (1), 11-21, 2002
32002
Przestrzenne zróżnicowanie wielkopowierzchniowych sieci handlowych w województwie dolnośląskim i jego uwarunkowania
P Brezdeń, W Spallek
Przedsiębiorczość-Edukacja, 294-307, 2010
22010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20