Obserwuj
Waldemar Spallek
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kartografia tematyczna
W Żyszkowska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
452012
Observing river stages using unmanned aerial vehicles
T Niedzielski, M Witek, W Spallek
Hydrology and Earth System Sciences 20 (8), 3193-3205, 2016
332016
Regression-based air temperature spatial prediction models: an example from Poland
M Szymanowski, M Kryza, W Spallek
Meteorologische Zeitschrift 22 (5), 577-585, 2013
332013
A real‐time field experiment on search and rescue operations assisted by unmanned aerial vehicles
T Niedzielski, M Jurecka, B Miziński, J Remisz, J Ślopek, W Spallek, ...
Journal of Field Robotics 35 (6), 906-920, 2018
292018
Historical Atlas of Hasidism
M Wodziński, W Spallek
Princeton University Press, 2018
292018
Are estimates of wind characteristics based on measurements with Pitot tubes and GNSS receivers mounted on consumer-grade unmanned aerial vehicles applicable in meteorological …
T Niedzielski, C Skjøth, M Werner, W Spallek, M Witek, T Sawiński, ...
Environmental monitoring and assessment 189 (9), 1-18, 2017
192017
Putative fishery-induced changes in biomass and population size structures of demersal deep-sea fishes in ICES Sub-area VII, Northeast Atlantic Ocean
JA Godbold, DM Bailey, MA Collins, JDM Gordon, WA Spallek, IG Priede
Biogeosciences 10 (1), 529-539, 2013
192013
Specjalne strefy ekonomiczne w przestrzeni gospodarczej województwa dolnośląskiego
P Brezdeń, W Spallek
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2008
132008
PERMEABILITY OF CZECH-POLISH BORDER USING BY SELECTED CRITERIA.
J Kolejka, W ŻYSZKOWSKA, K Batelková, S Ciok, S Dołzbłasz, K Kirchner, ...
Geographia Technica 10 (1), 2015
122015
Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki
P Brezdeń, W Spallek
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2012
122012
Estimating snow water equivalent using unmanned aerial vehicles for determining snow-melt runoff
T Niedzielski, M Szymanowski, B Miziński, W Spallek, M Witek-Kasprzak, ...
Journal of Hydrology 578, 124046, 2019
92019
Efektywność firm korporacyjnych o dobrym standingu w województwie dolnośląskim w ujęciu przestrzennym
P Brezdeń, W Spallek
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2009
92009
Automated snow extent mapping based on orthophoto images from unmanned aerial vehicles
T Niedzielski, W Spallek, M Witek-Kasprzak
Pure and Applied Geophysics 175 (9), 3285-3302, 2018
82018
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu innowacyjności regionalnej gospodarki województwa dolnośląskiego
P Brezdeń, W Spallek
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2013
8*2013
Rynek pracy województwa dolnośląskiego w okresie spowolnienia gospodarczego
P Brezdeń, W Spallek
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2011
72011
Wybrane instytucje prorozwojowe związane z pomocą publiczną w aktywizacji polskiej gospodarki
P Brezdeń, J Drozdowska, W Spallek
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 235-257, 2010
72010
Polskie szkolne atlasy geograficzne 1771–2012
W Spallek
Uniwersytet Wrocławski, 2018
62018
Air temperature atlas for Poland: the methodical approach
M Szymanowski, M Kryza, W Spallek
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu …, 2012
52012
Use of remotely-derived bathymetry for modelling biomass in marine environments
MM Wieczorek, WA Spallek, T Niedzielski, JA Godbold, IG Priede
Pure and Applied Geophysics 171 (6), 1029-1045, 2014
32014
Metody prezentacji gęstości zjawisk rozproszonych na mapach tematycznych
W Spallek
Polski Przegląd Kartograficzny 34 (1), 11-21, 2002
32002
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20