Ewa Wycinka
TitleCited byYear
Modelowanie czasu do zaprzestania spłat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących
E Wycinka
Problemy Zarządzania 13, 146-157, 2015
112015
Time to default analysis in personal credit scoring
E Wycinka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 527-536, 2015
82015
Znaczenie wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 r. dla wybranych ubezpieczeń życiowych i majątkowych
B Jackowska, E Wycinka
Wiadomości ubezpieczeniowe 3, 5-16, 2012
52012
Kompensacja szkód powodziowych na przykładzie Bogatyni
M Szreder, E Wycinka, D Gajda
Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia …, 2012
52012
Wykorzystanie regresji logistycznej w analizie czynników wpływających na aktywne poszukiwanie pracy przez osoby długotrwale bezrobotne
B Jackowska, E Wycinka
W: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej. Prace i Materiały …, 2011
52011
Significance tests of differences between two crossing survival curves for small samples
T Jurkiewicz, E Wycinka
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
42011
Statystyczna ocena ryzyka powrotu do bezrobocia na przykładzie danych przekrojowych
E Wycinka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 220-227, 2010
32010
Modelowanie ryzyka wystąpienia szkody ubezpieczeniowej: budowa i kryteria oceny modeli regresji logistycznej
B Jackowska, E Wycinka
Taksonomia, 2011
22011
Wykorzystanie analizy Kaplana-Meiera do badania zróżnicowania stażu pracy osób długotrwale bezrobotnych
D Banaszkiewicz, B Jackowska, E Wycinka
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 559-568, 2009
22009
Analiza podobieństw rynków ubezpieczeniowych w krajach Unii Europejskiej i krajach kandydujących z wykorzystaniem metod analizy wielowymiarowej
T Jurkiewicz, E Wycinka
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 209-218, 2003
22003
Survival regression models for single events and competing risks based on pseudo-observations
E Wycinka, T Jurkiewicz
STATISTICS 171, 2019
12019
New therapeutic approaches in the treatment of node-positive cervical cancer patients based on molecular targets: a systematic review
M Sniadecki, A Swierzko, M Dabkowski, M Orlowska-Volk, E Wycinka, ...
Ginekologia polska 90 (6), 336-345, 2019
12019
The impact of low volume lymph node metastases and stage migration after pathologic ultrastaging of non-sentinel lymph nodes in early-stage cervical cancer: a study of 54 …
M Sniadecki, DG Wydra, S Wojtylak, E Wycinka, M Liro, N Sniadecka, ...
Ginekologia polska 90 (1), 20-30, 2019
12019
Problemy współczesnego zarządzania
J Bieliński, E Wycinka
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
12014
The comparison of the effect of gender equal treatment on insurance in Poland and other selected European Union countries
B Jackowska, E Wycinka
Insurance Review 4 (2013), 59-73, 2013
12013
Wycena ekonomicznej wartości życia ludzkiego dla potrzeb ustalania odszkodowań w wypadkach drogowych
E Wycinka
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3 (2), 227-236, 2011
12011
Analiza migracji pomiędzy zakładami ubezpieczeń klientów z sektora MŚP
T Jurkiewicz, E Wycinka
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 236-243, 2011
12011
Modele ryzyka skreślenia z listy studentów na przykładzie studentów trybu niestacjonarnego
B Jackowska, E Wycinka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia 16 (47 …, 2009
12009
Competing risk models of default in the presence of early repayments
E Wycinka
Econometrics 23 (2), 99-120, 2019
2019
Wpływ generacji na ryzyko wypadków drogowych
B Jackowska, E Wycinka
Wiadomości Statystyczne 64, 64-82, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20