Obserwuj
Łukasz Donaj
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polityka bezpieczeństwa Ukrainy 1991–2004
Ł Donaj
Łódź, 2005
12*2005
Media w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej
Ł Donaj
Wydawn. Naukowe Inst. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniw. im. Adama …, 2001
92001
15 years of the Baltic States membership in EU: problems, perspectives and experience for Ukraine
L Donaj, V Zavadskyi
Skhid 6 (158), 46-51, 2018
5*2018
Teoria szarych systemów a prognozowanie w naukach społecznych. Przyczynek do dyskusji
Ł Donaj
Przegląd Strategiczny, 43-52, 2017
52017
Poland’s contemporary national security: the goals of the National Security Strategy
D Lukasz
PolitBook, 180-191, 2015
52015
Chosen problems of forecasting social phenomena: forecasting, backcasting, and foresight
Ł Donaj
PolitBook, 2012
52012
Gazprom i jego wpływ na współczesne bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej
Ł Donaj, A Kucenko
Wybrane problemy, 2011
52011
Jan Paweł II i Benedykt XVI a dialog katolicko-prawosławny. Przyczynek do dyskusji
Ł Donaj, J Cywoniuk
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 61-84, 2010
52010
Futurology and Heuristics (with Posthumanities in the Background). Selected Aspects
Ł Donaj
Przegląd Politologiczny, 7-26, 2013
42013
Współczesny kryzys społeczno-polityczny na Ukrainie jako przykład cykliczności (chroniczności?) procesów politycznych
Ł Donaj
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2012
42012
Memetics and political science. Chosen problems
D Łukasz, B Marzena
PolitBook, 117-131, 2013
32013
Ukraine After the Parliamentary Elections of 2012: Selected Scenarios of the Development of the Political Situation
Ł Donaj
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2013
22013
Problems of Forecasting Social Phenomena on the Example of the Method of Global Scenario Analysis (Проблемы прогнозирования социальных яв-лений на примере метода анализа …
Ł Donaj
Технологизация политических процессов в условиях глобализации: теория, опыт …, 2012
22012
Chosen problems of forecasting social phenomena
Ł Donaj
Reality of Politics, 34-42, 2012
22012
Metody fałszowania wyników wyborów–wybrane problemy
Ł Donaj
Czy upadek demokracji, 2007
22007
GUUAM jako przykład wielowektorowości w ukraińskiej polityce
Ł Donaj
Europa Środkowo-Wschodnia w procesie globalizacji i integracji, 2003
22003
Konsekwencje pandemii COVID-19: Świat i gospodarka
K Hajder, M Kacperska, Ł Donaj
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału …, 2020
12020
Deterministic chaos theory and forecasting in Social Sciences. Contribution to the discussion
Ł Donaj
Przegląd Politologiczny, 21-48, 2018
12018
“Non-campaign of a non-candidate”–Alexei Navalny in the 2018 presidential election in Russia
Ł Donaj, N Kusa
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 21-34, 2018
12018
Przegląd strategiczny bezpieczeństwa państw europejskich
M Magiera, Ł Donaj
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu …, 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20