Hakki Okan Yeloglu
Hakki Okan Yeloglu
Baskent University Department of Technology and Knowledge Management
Zweryfikowany adres z baskent.edu.tr - Strona g³ówna
Tytu³
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Örgüt, birey, grup bağlamında yenilik ve yaratıcılık tartışmaları
HO Yeloğlu
Ege Akademik Bakış 7 (1), 133-152, 2007
592007
KLOTHO gene polymorphism of G395A is associated with kidney stones
D Telci, AU Dogan, E Ozbek, EC Polat, A Simsek, SS Cakir, HO Yeloglu, ...
American journal of nephrology 33 (4), 337-343, 2011
492011
Psikolojik dayanıklılığın açıklanmasında beş faktör kişilik özelliklerinin rolü: Bir kanonik ilişki analizi
F Çetin, HO Yeloğlu, HN Basım
Türk Psikoloji Dergisi 30 (75), 81-92, 2015
432015
Markalaşma ve yenilikçilik
H Alan, O Yeloğlu
İktisadi Yenilik Dergisi 1 (1), 13-26, 2013
392013
Eşitsizliğe karşı sessiz kalma: Mavi yakalı çalışanların motivasyonu üzerine görgül bir çalışma
C SÖZEN, HO Yeloğlu, A Fikret
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 395-408, 2009
342009
Örgüt kuramları
AS Sargut, Ş Özen, NS Gökşen, F Oğuz, Ç Önder, B Üsdiken, E Yıldırım
İmge Kitabevi Yayınları, 2010
332010
TÜRK TOPLUMSAL KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜT YAPILARINA OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELK BİR ÇALIŞMA
HO Yeloğlu
ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 2 (4), 153-170, 2011
312011
Bir örgüt kimliği olarak ‘Holding’adının inşası ve aşınması: Eşanlı kurumsallaşma ve çözülme üzerine bir model önerisi
Ş Özen, HO Yeloğlu
Yönetim Araştırmaları Dergisi 6 (1-2), 45-84, 2006
272006
Örgütlerde yapısal-stratejik konfigürasyonlar: koşulbağımlılık kuramı, konfigürasyon yaklaşımı bağlamında örgüt yapıları üzerine önermeler
HO Yeloğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 3 (2), 155-170, 2008
202008
İşe Eleman Seçme Yöntemlerinde Örgütsel Farkliliklar Ve Özgünlük Tartişmalari
HO Yeloğlu
Ege Akademik Bakış Dergisi 4 (1), 115-124, 2004
172004
The moderating role of self efficacy on the perceptions of justice and turnover intentions
DA Çelik, HO Yeloğlu, OB Yıldırım
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 392-402, 2016
142016
The diffusion of e-government innovations in Turkey: A conceptual framework
HO Yeloglu, M Sagsan
Journal of US-China Public Administration 6 (7), 17-22, 2009
142009
Human or social resources management: Which conditions force HR departments to select the right employees for organizational social capital?
HC Sozen, D Varoglu, HO Yeloglu, HN Basim
European Management Review 13 (1), 3-18, 2016
132016
Motivasyon
A Paşamehmetoğlu, HO Yeloğlu
İçinde, s. Der. Sığrı, Ü. ve Gürbüz, S. Örgütsel Davranış. İstanbul, Beta …, 2013
132013
Örgütlerde değişim ve öğrenme
HN Basım, HC Sözen, HO Yeloğlu, M Sağsan, H Şeşen, F Çetin
Siyasal Kitabevi, 2009
132009
Çalışanların Eşitsizliğe Yönelik Algı ve Tepkileri: Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanların Üzerine Bir Araştırma
MF Ateş, HC Sözen, HO Yeloğlu
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (2), 106-124, 2014
92014
Bilgi Ekonomisi Değişkenlerine Yönelik İlk İzlenimler: Türkiye-OECD Ülkeleri Karşılaştırmaları (1995-1999)
HO Yeloğlu
Bilgi Dünyası 10 (2), 245-260, 2009
82009
The role of big five personality on predicting the resilience: A canonical relation analysis
F Cetin, HO Yeloglu, HN Basim
TURKISH PSYCHOLOGISTS ASSOC, 2015
62015
Örgütsel değişim ve öğrenme
K Varoğlu, N Basım, HC Sözen, O Yeloğlu, M Sağsan, H Şeşen
İstanbul: Beta Yayıncılık, 2014
62014
Bilgi Ekonomisi ve Değişkenleri: Türkiye ve OECD Ülkeleri Karşılaştırmaları
OH Yeloğlu
3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi 25-26 Kasım, 177-185, 2004
62004
Nie można teraz wykonaĉ tej operacji. Spróbuj ponownie póĵniej.
Prace 1–20