Obserwuj
Adam Pieprzycki
Adam Pieprzycki
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
Zweryfikowany adres z pwsztar.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Pair-correlation ansatz for the ground state of interacting bosons in an arbitrary one-dimensional potential
P Kościk, A Kuroś, A Pieprzycki, T Sowiński
Scientific Reports 11 (1), 13168, 2021
32021
General concept of the EMG controlled bionic hand
A Pieprzycki, D Król
Science, Technology and Innovation 8 (1), 2020
22020
Computer-aided methods for analysing run of speed climbers
A Pieprzycki, T Mazur, M Krawczyk, D Król, M Witek, R Rokowski
Preprints, 2023
12023
Możliwości testowania zdolności siłowych we wspinaczce sportowej–wybrane zagadnienia
R Rokowski, A Pieprzycki
PWSZ Tarnów, 2019
12019
Heuristic automatic optimization algorithms in WLAN networks planning
A Pieprzycki, P Świętojański
KSTiT, 2009
12009
Some useful formulas for UMTS radio network planning and optimisation
A Pieprzycki, A Jajszczyk
telephony 32, 384, 2002
12002
Analysis of surface EMG signals to control of a bionic hand prototype
A Pieprzycki, D Król, P Wawryka, K Lachut, M Hamera, B Srebro
Wojciechowski A.(Ed.), Lipiński P.(Ed.)., Progress in Polish Artificial …, 2023
2023
Application of RRAP reliability optimization as a test of nature-inspired algorithms
A Pieprzycki, B Filipowicz
Science, Technology and Innovation 18 (3-4), 1-14, 2023
2023
Ground-state of interacting bosons in an arbitrary one-dimensional potential: variational approach
P Koscik, A Kuros, A Pieprzycki, T Sowinski
gas], 2021
2021
Możliwości testowania zdolności siłowych we wspinaczce sportowej–wybrane zagadnienia
AM Pieprzycki, R Rokowski
Tarnowskie Dialogi Naukowe, 2021
2021
Człowiek a smog elektromagnetyczny
AM Pieprzycki
Tarnowskie Dialogi Naukowe, 2021
2021
Planowanie i optymalizacja rozmieszczenia punktów dostępu do sieci WLAN standardu IEEE 802.11 w środowisku wewnątrzbudynkowym
A Pieprzycki
2019
Nieskończona sieć–powięź
M Mitera-Pieprzycka, AM Pieprzycki
Tarnowskie Dialogi Naukowe, 2019
2019
Wybrane przykłady zadań optymalizacji wielokryterialnej w planowaniu sieci WLAN
AM Pieprzycki, WA Ludwin
Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, 2019
2019
Wybrane zagadnienia wielokryterialnego planowania sieci WLAN
A Pieprzycki, W Ludwin
Science, Technology and Innovation 3 (2), 69-78, 2018
2018
Planowanie sieci WLAN za pomocą wielokryterialnego algorytmu kukułki
A Pieprzycki, W Ludwin
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2018
2018
Wybrane aspekty optymalizacji wielokryterialnej w planowaniu sieci WLAN
AM Pieprzycki, WA Ludwin
Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, 2018
2018
Zastosowanie algorytmów rojowych w zadaniu planowania sieci WLAN
A Pieprzycki, W Ludwin
Tarnowskie Colloquia Naukowe. Nauki Techniczne i Ścisłe 4, 2017
2017
Analiza wybranych rojowych algorytmów optymalizacji w zagadnieniach planowania sieci WLAN
A Pieprzycki, W Ludwin
Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017
2017
Ocena anomalii w sieciach WLAN standardu IEEE 802.11
A Pieprzycki, W Ludwin
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 397--400, CD, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20