Wojciech Myszka
Title
Cited by
Cited by
Year
When product type experimental design is optimal? Brief survey and new results
E Rafajłowicz, W Myszka
Metrika 39 (1), 321-333, 1992
291992
Optimum experimental design for a regression on a hypercube-generalization of Hoel's result
E Rafajłowicz, W Myszka
Annals of the Institute of Statistical Mathematics 40 (4), 821-827, 1988
251988
Application of differential evolution algorithm for identification of experimental data
Ł Maciejewski, W Myszka, G Ziętek
Archive of Mechanical Engineering 65, 327-337, 2007
102007
Wirtualne laboratorium mechaniki—czy warto
W Myszka
19th Symposium on Experimental Mechanics of Solids., strony 404, 409, 2000
102000
Zastosowanie wirtualnego laboratorium podczas zajęć laboratoryjnych z mechaniki-prezentacja eksperymentu na odległość
Ł Maciejewski, W Myszka, M Szata
Konferencja Nowe Media w Edukacji, Wrocław, 2005
62005
Wirtualne laboratorium mechaniki–eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy
Ł Maciejewski, W Myszka
Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, 406--411, 2003
6*2003
Virtual platform for real mechanical experiments on-line
Ł Maciejewski, W Myszka
20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, 80-81, 2003
5*2003
Wirtualne laboratorium mechaniki
Ł Maciejewski, W Myszka
Zmęczenie i Mechanika Pękania. Materiały XIX Sympozjum Zmęczenia Materiałów, 246, 2003
5*2003
Collaboratory. Wirtualne laboratorium. Paweł Fraś, Adam Pawlak, Piotr Penkala (red.),
Ł Maciejewski, W Myszka
Industrial practices vs. potential of new information and communication …, 2003
5*2003
Wirtualne sterowanie uniwersalną maszyną wytrzymałościową
P Chmielarczyk, J Kaleta, W Myszka
Eugeniusz Rusiński, Zbigniew Ferenc, Tadeusz Lewandowski, Witold Słomski …, 2000
52000
Efficient algorithm for a class of least squares estimation problems
E Rafajlowicz, W Myszka
IEEE transactions on automatic control 39 (6), 1241-1243, 1994
51994
Włączanie grafik do tekstów w LATEX2ε
W Myszka
42015
Computational algorithm for input-signal optimization in distributed-parameter systems identification
E RAFAJŁOWICZ, W MYSZKA
International journal of systems science 17 (6), 911-924, 1986
41986
LaTeX-zaawansowane narzędzia
E Rafajłowicz, W Myszka
Akademicka Oficyna Wydaw. PLJ, 1996
3*1996
Knowledge integration community jako instrument współpracy uniwersytetu z przemysłem
W Myszka, J Składzień, J Skonieczny
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 141-149, 2010
22010
Identification and simulation of elastic-plastic deformation model
Ł Maciejewski, W Myszka, G Ziętek
Materials Science Forum 482, 315-318, 2005
12005
Tego nie znajdziesz w FAQ:(LA) TEXa grafika
W Myszka
Zeszyt, 0
1
Książki elektroniczne (stan technologii)
W Myszka
Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Technicznych, nr 1 1, 107--120, 2012
2012
Wywiad technologiczny – program The VantagePoint
W Myszka
Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w …, 2011
2011
Strategia Rozwoju Badań Naukowych --- Regionalna Strategia Rozwoju dla Dolnego Śląska
W Kasprzak, W Myszka, J Skonieczny
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20