Kamila Mazur
Kamila Mazur
Verified email at pg.gda.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Badania parametrów mikroklimatu w oborach wolnostanowiskowych w okresie wiosennym
K Mazur
Problemy Inżynierii Rolniczej 19, 111-122, 2011
32011
Microclimate inside the buildings of free-stall cattle barns during spring-summer season. Part I
G Fiedorowicz, K Mazur
Problemy Inzynierii Rolniczej 71 (1), 123-134, 2011
22011
Analiza mikroklimatu w oborach dla bydła mięsnego w kontekście spełnienia wymagań dobrostanu zwierząt
M Majchrzak, K Mazur
Problemy Inżynierii Rolniczej 20, 2012
12012
MODELING OF SUBARACHNOID SPACE WIDTH CHANGE CAUSED BY BLOOD CIRCULATION IN BRAIN VESSELS
K Mazur, R Kalicka
1*
MODELING OF SUBARACHNOID SPACE WIDTH CHANGE CAUSED BY BLOOD CIRCULATION IN BRAIN VESSELS
RK Kamila Mazur
http://www.mimuw.edu.pl/~kkzmbm/sprawozdania/spr20/cale/mazur.pdf, 2014
2014
Study on the microclimate parameters in free-stall cattle barns during spring season
K Mazur
Problemy Inzynierii Rolniczej 71 (1), 111-122, 2011
2011
Mikroklimat pomieszczeń w oborach wolnostanowiskowych w okresie zimowym
G Fiedorowicz, B Łochowski, K Mazur
Problemy Inżynierii Rolniczej 17, 133-140, 2009
2009
Indoor microclimate in the free-stall cattle barns during winter season.
G Fiedorowicz, B Łochowski, K Mazur
Problemy Inzynierii Rolniczej 17 (4), 133-140, 2009
2009
Zastosowanie Autocad w standardach technologicznych dla bydła
K Mazur
Inżynieria Rolnicza 9, 2005
2005
Tytuł: Zastosowanie Autocad w standardach technologicznych dla bydła
K Mazur
The use of AutoCad in technological standards for cattle
K Mazur
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11