Agnieszka Pobłocka
Agnieszka Pobłocka
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wybrane metody kalkulacji rezerwy IBNR
A Pobłocka
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 368-376, 2008
82008
Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń w latach 1991-2008
A Pobłocka
Wiadomości ubezpieczeniowe 63 (1), 2010
32010
Rezerwa IBNR w ubezpieczeniach majątkowych–praktyczne metody jej szacowania
A Pobłocka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 173-189, 2011
22011
Bayesowska aktualizacja rozkładu liczby odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych
M Szreder, A Pobłocka
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 292-304, 2005
22005
Tworzenie rezerwy IBNR metodami deterministycznymi na potrzeby wypłacalności w zakładach ubezpieczeń majątkowych
A Pobłocka
Zarządzanie i Finanse 15 (3), 2017
12017
Proposals for additional forms of saving for retirement in Poland
A Pobłocka
Economic and Environmental Studies 17 (1 (41)), 65-82, 2017
12017
Szacowanie rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych metodami bootstrapowymi
T Jurkiewicz, A Pobłocka
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
12014
Klasyczne metody szacowania rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych-jaką technikę wybrać w praktyce?
A Pobłocka
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 273-285, 2011
12011
Ocena praktycznych metod szacowania rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych
T Jurkiewicz, A Pobłocka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 222-231, 2011
12011
Study of the Relationship Between the Potential of Road Transport Enterprises and Socio-economic
R Szyc, A Pobłocka, K Wojewódzka-Król
Challenges of Urban Mobility, Transport Companies and Systems: 2018 …, 2019
2019
Tax incentives to participate in occupational pension schemes: the perspective of an individual
A Gierusz, A Pobłocka
Scientific Programme Committee, 279, 2019
2019
Bayesian model of provision for employee retirement benefits
A Poblocka, E Spigarska
Scientific Programme Committee, 664, 2019
2019
Szacowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu wymogów wypłacalności
A Pobłocka
2019
KAPITAŁY WŁASNE JAKO PODSTAWA OCENY STABILNOŚCI FINANSOWEJ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ.
A Pobłocka, E Spigarska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
2018
Study of the relationship between the potential of road transport enterprises and socio-economic development of poviats in Pomorskie voivodeship
R Szyc, A Pobłocka, K Wojewódzka-Król
TranSopot Conference, 197-210, 2018
2018
Probabilistic model of provision for employee retirement benefits
G Krzykowski, E Spigarska, A Poblocka
New Challenges of Economic and Business Development–2018: Productivity and …, 2018
2018
Rynek bancassurance w Polsce w latach 2009-2016
JP Gwizdała, A Pobłocka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 2018
2018
Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 2001-2015
A Pobłocka, E Spigarska
Nauki o Finansach, 73-88, 2017
2017
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ujęciu prawa bilansowego w Polsce w latach 2001–2016
A Pobłocka, E Spigarska
Nauki o Finansach, 121-135, 2017
2017
Oszacowanie rezerwy IBNR bayesowskim modelem chain ladder w ubezpieczeniach majątkowych
L Kujawski, A Pobłocka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 115-123, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20