Marek Niewiński
Marek Niewiński
Verified email at imio.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparison of transmission probabilities calculated by Monte Carlo simulation and analytical methods
P Szwemin, M Niewiński
Vacuum 67 (3-4), 359-362, 2002
162002
Moly flow.. er—the computer program for calculation of vacuum system conductance
M Niewiński, P Szwemin
Vacuum 67 (3-4), 327-332, 2002
82002
Comparison of the experimental data and the simulation results of backstreaming effect in the continuous gas expansion vacuum standard
A Calcatelli, M Niewiński, P Szwemin
Metrologia 42 (6), S180, 2005
62005
Distributed Monte Carlo simulation of a dynamic expansion system
M Niewiński
Vacuum 73 (2), 257-261, 2004
62004
New program for calculating the conductance of composite vacuum system using the Monte Carlo method
PJ Szwemin, M Kaczanowski, M Niewiński
Vacuum 44 (5-7), 451-453, 1993
61993
Moly Flow.. er Plus: program komputerowy do badania parametrów stanu gazu w układach metrologicznych bardzo wysokiej próżni
M Niewiński, P Szwemin
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 42 (8-9), 91-93, 2001
32001
Program komputerowy Moly Flow.. ER dla Windows
M Niewiński, P Szwemin
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, 140-146, 1999
11999
Wieloplatformowa aplikacja do wyznaczania niepewności złożonej metodą Monte Carlo
M Niewiński, P Gurnecki
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics, 2016
2016
Sensitivity of high vacuum standard parameters to the share of molecule specular reflections in the gas scattering
M Niewiński, P Szwemin
Vacuum 82 (10), 1099-1102, 2008
2008
Comparison of the high vacuum standard parameters computed from two models
M Niewiński
Vacuum 82 (10), 1141-1144, 2008
2008
Analysis of the properties the high vacuum standards based on the global model
M Niewiński
IX Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa, 2008
2008
Modelowanie przepływu gazu z uwzględnieniem zderzeń międzycząsteczkowych metodą DSMC
M Niewiński
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 49 (9), 88-92, 2008
2008
Influence of the blocking plate located in the pumping chamber on the gas flux distributions in high vacuum primary standards
M Niewiński
Vacuum 82 (2), 294-297, 2007
2007
Analiza właściwości wzorców wysokich próżni w oparciu o model globalny
M Niewiński
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics, 2006
2006
Analiza wpływu geometrii płytki blokującej komory pompowe na rozkłady gęstości strumienia gazu we wzorcu niskich ciśnień
M Niewiński
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, 148-151, 2005
2005
Comparison of measurements and DSMC computations of the effective pumping speed in the IMGC continous gas expansion vacuum standard
A Calcatelli, M Niewiński, P Szwemin
2004
Środowisko obliczeń rozproszonych w zastosowaniu do wyznaczania parametrów układów metrologicznych metodą Monte-Carlo
M Niewiński
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, 189-192, 2002
2002
Przewodność diafragmy wzorcowej-porównanie obliczeń analitycznych i symulacyjnych
M Niewiński, P Szwemin
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, 87-92, 1999
1999
V Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa, ELTE'1994
R Beck, M Niewiński
V Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa 1, 1994
1994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19