Obserwuj
Waldemar Chorążyczewski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Temperature changes in Poland from the 16th to the 20th centuries
R Przybylak, J Majorowicz, G Wójcik, A Zielski, W Chora̧życzewski, ...
International journal of climatology 25 (6), 773-791, 2005
852005
Droughts in the area of Poland in recent centuries in the light of multi-proxy data
R Przybylak, P Oliński, M Koprowski, J Filipiak, A Pospieszyńska, ...
Climate of the Past 16 (2), 627-661, 2020
332020
Zmienność warunków termiczno-opadowych w Polsce w okresie 1501-1840 w świetle danych historycznych
R Przybylak, G Wójcik, K Marciniak, W Chorążyczewski, W Nowosad, ...
242004
Egodokumenty–egodokumentalność–analiza egodokumentalna–spuścizna egodokumentalna
W Chorążyczewski, A Rosa
W Egodokumenty: tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, red …, 2015
212015
Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych
W Chorążyczewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
192007
Archiwistyka dla początkujących
W Chorążyczewski
142014
Documentary evidence
R Przybylak, P Oliński, W Chorążyczewski, W Nowosad, K Syta
The polish climate in the European context: an historical overview, 167-190, 2010
132010
Stosunek szlachty polskiej w XV–XVIII w. do ksiąg sądów partykularnych w świetle ustaw sejmowych i sejmikowych
W Chorążyczewski, K Syta
Miscellanea Historico-Archivistica 10, 3-26, 1999
101999
Zasada publiczności nowym paradygmatem archiwistyki?,„
W Chorążyczewski, A Rosa
Archiwista Polski 15 (3), 59, 2010
82010
Polska kancelaria królewska w XVI w. jako problem badawczy
W Chorążyczewski
Archeion: czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym 101, 36-61, 2000
72000
Metodologiniai lietuviškųjų egodokumentų paieškos aspektai lenkišku požiūriu
W Chorążyczewski, A Rosa
Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje/sudarytojas Arvydas …, 2013
62013
Archiwa i pamięć. Z dziejów polskich archiwów
W Chorążyczewski
Archiwa–Kancelarie–Zbiory, s. 13-28, 2005
62005
Pamięć Domu Komierowskich: studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku
W Chorążyczewski, S Roszak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002
62002
Historia w archiwach i archiwa w historii. Udział archiwów państwowych w rozwoju historiografii polskiej
W Chorążyczewski, P Gut
Archeion 120, 50-88, 2019
52019
Czego wciąż nie wiemy o kancelariach centralnych dawnej Rzeczypospolitej?, w: Belliculum diplomaticum IV Thorunense
W Chorążyczewski
Dyplomatyka staropolska–stan obecny i perspektywy badań, 47-74, 2011
52011
Prywatne archiwa polityczne w Polsce XVI wieku
W Chorążyczewski
Archiwa–Kancelarie–Zbiory, 13-68, 2010
52010
Powołanie specjalności" Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" na UMK w kontekście prac nad utworzeniem osobnego kierunku studiów
W Chorążyczewski, W Kwiatkowska
Archeion: czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym 105, 64-71, 2003
52003
„Uwagi o przedmiocie i problematyce zantropologizowanej archiwistyki.”
W Chorążyczewski
W Toruńskie konfrontacje archiwalne 4, 25-35, 2014
42014
Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje: straipsnių rinkinys
V Berenis, W Chorążyczewski, E Pacevičienė, A Pacevičius, S Roszak
Vilniaus Universiteto Leidykla, 2014
42014
O archiwistykę integralną
W Chorążyczewski
Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 3 (3), 2003
42003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20