Sergii Boiko (Сергій Бойко)
Sergii Boiko (Сергій Бойко)
Forest Culture Center in Gołuchów
Zweryfikowany adres z okl.lasy.gov.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The effect of winter forest bathing on psychological relaxation of young Polish adults
LB Ernest Bielinis, Norimasa Takayama, Sergii Boiko, Aneta Omelan
Urban Forestry & Urban Greening 29, 276–283, 2018
662018
The restorative effect of staying in a broad-leaved forest on healthy young adults in winter and spring
E Bielinis, A Omelan, S Boiko, L Bielinis
Baltic Forestry 24 (2), 218-227, 2018
132018
The effect of recreation in a snow-covered forest environment on the psychological wellbeing of young adults: Randomized controlled study
E Bielinis, A Łukowski, A Omelan, S Boiko, N Takayama, DL Grebner
Forests 10 (10), 827, 2019
122019
The diet of the roe deer (Capreolus capreolus) in the forest ecosystems of Zhytomirske Polesie of the Ukraine
V Krasnov, Z Shelest, S Boiko, I Gulik, W Sieniawski
Forest Research Papers 76 (2), 184-190, 2015
82015
Typy rozmieszczenia drzew w drzewostanach sosnowych różnego wieku z odnowienia naturalnego
S Boiko
Instytut Badawczy Leśnictwa, 2010
52010
Polish pony changes lower layer biodiversity in old growth Scots pine stands
S Boiko, E Bielinis, Z Sierota, A Zawadzka, A Słupska, M Nasiadko, ...
Forests 10 (5), 417, 2019
22019
Coarse woody debris in mature oak stands of Ukraine: carbon stock and decomposition features
SB Andrii Bilous, Maksym Matsala, Vladimir Radchenko, Raisa Matiashuk ...
Forestry Ideas 25, 196–219, 2019
22019
The Effect of Recreation in a Snow-Covered Forest Environment on the Psychological Relaxation of Young Females
E Bielinis, A Łukowski, A Omelan, S Boiko, N Takayama
Preprints, 2019
12019
Identification of Pinus sylvestris clones with highest and lowest allelopathic potential
E Bielinis, J Kwiatkowski, S Boiko
BALTIC FORESTRY 25 (1), 2019
12019
Changes in lower layers biodiversity caused by Polish pony in old growth Scots pine stands
S Boiko, E Bielinis, Z Sierota, A Zawadzka, M Nasiadko, J Borkowski
Preprints, 2019
12019
The influence of parent material on the productivity of oak forests in the forest-steppe zone of Left-Bank Ukraine
S Raspopina, I Neyko, S Boiko
Forest Research Papers 72 (2), 115-119, 2011
12011
Gospodarka leśna w warunkach skażenia radioaktywnego
S Boiko
Sylwan 11, 30-39, 2006
12006
Określanie lesistości Polesia Ukraińskiego na podstawie wyników klasyfikacji sezonowych obrazów kompozytowych Landsat 8 OLI Estimation of forest cover in Ukrainian Polissia …
SB Petro Lakyda, Viktor Myroniuk, Andrii Bilous
Sylwan 163 (9), 754−764, 2019
2019
Estimation of forest cover in Ukrainian Polissia using classification of seasonal composite Landsat 8 OLI images
P Lakyda, V Myroniuk, A Bilous, S Boiko
SYLWAN 163 (9), 754-764, 2019
2019
Określanie lesistości Polesia Ukraińskiego na podstawie wyników klasyfikacji sezonowych obrazów kompozytowych Landsat 8 OLI
P Lakyda, V Myroniuk, A Bilous, S Boiko
Sylwan 163 (09), 2019
2019
FACTORS AFFECTING SCOTS PINE NATURAL REGENERATION IN NORTH-EASTERN POLAND
S BOIKO, J BORKOWSKI
ББК 20.1 я43, 12, 2018
2018
Variation of bud flushing in Larix decidua clones
CB Zbigniew Sierota, Joanna Ukalska, Marcin Zagożdżon, Sergii Boiko, Marta ...
Dendrobiology 77, 91-103, 2017
2017
Radioactive contamination of dietary components of the roe deer in the forests of Zhytomirske Polesie of Ukraine
V Krasnov, Z Shelest, S Boiko, I Gulik, W Sieniawski
Forest Research Papers 76 (3), 221-228, 2015
2015
Zróżnicowanie sezonowe składu pokarmu sarny europejskiej na terenie Żytomierskiego Polesia Ukrainy
V Krasnov, Z Shelest, S Boiko, I Gulik, W Sieniawski
Leśne Prace Badawcze 76 (2), 2015
2015
Radioaktywne skażenie składu pokarmu sarny europejskiej Capreolus capreolus na terenie Żytomierskiego Polesia Ukrainy
V Krasnov, Z Shelest, S Boiko, I Gulik, W Sieniawski
Leśne Prace Badawcze 76 (3), 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20