Agnieszka Jaszczak
Agnieszka Jaszczak
dr hab. inż., adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Verified email at uwm.edu.pl
TitleCited byYear
Droga krajobrazowa jako produkt turystyczny
AA Jaszczak
Nauka Przyroda Technologie 2 (4), # 42, 2008
182008
Tourism business in development of European rural areas
A Jaszczak, J Žukovskis
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2010
122010
Walory przyrodnicze i rekreacyjne zbiorowisk trawiastych doliny Bogdanki
A Kryszak, K Deszczyków, J Kryszak, A Klarzyńska
Nauka Przyroda Technologie 3 (1), # 1, 2009
82009
Potencjał krajobrazów kulturowych podstawą kreacji przestrzeni rekreacyjnej
A Jaszczak, J Hernik
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2012
72012
Możliwości rozwoju różnych rodzajów i form turystyki na Pojezierzu Mazurskim
E Marks, K Młynarczyk, A Jaszczak, AO Elkhatib
Handel wewnętrzny, 259-268, 2009
62009
„Melkhuske”–droga mleczna
A Jaszczak
O produkcie regionalnym w regionie Ostfriesland [w: Marka wiejskiego …, 2009
62009
The role of rural renewal program in planning of the village public spaces: systematic approach
A Jaszczak, J Žukovskis, M Antolak
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2017
42017
Tożsamość krajobrazu a przestrzeń społeczna
A Jaszczak, M Antolak
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2015
42015
Planowanie bezpiecznych i „zielonych” systemów komunikacyjnych
A Jaszczak, J Żukowska
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2012
42012
Wielokulturowe kraj (obrazy)
AA Jaszczak
Człowiek i Społeczeństwo/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu …, 2010
42010
Społeczne uwarunkowania kreacji wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej na wybranych przykładach z krajów nadbałtyckich
K Młynarczyk, E Marks, AA Jaszczak
Nauka Przyroda Technologie 3 (1), # 18, 2009
42009
Od „Hinterlandu” do „Innolandu”, czyli jak rozwijać obszary wiejskie
A Jaszczak
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2009
42009
Cechy krajobrazu kulturowego w aspekcie rozwoju przestrzeni rekreacyjnej oraz analiza przekształceń obszarów wiejskich na przykładzie wybranych regionów Polski i Niemiec
A Jaszczak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Kształtowania Środowiska …, 2013
32013
Kierunki rozwoju turystyki zrównoważonej w województwie warmińsko-mazurskim
E Marks, A Jaszczak, I Polucha
Problemy Ekologii Krajobrazu 34, 2012
32012
Landscape valuation in development of rural tourism: case study of Ostfriesland (Germany)
A Jaszczak, J Žukovskis
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2011
32011
Transformations of Cultural Landscape in the Context of Socio-Economic Processes, Illustrated with Examples of Selected Regions of Poland and Germany
AA Jaszczak
Contemporary problems of management and environmental protection 7, 51-61, 2011
32011
Wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego wsi w realizacji projektu „Hinterland potentials for a spatial development under the aspects of decline”
A Jaszczak, E Marks, K Młynarczyk
Przyroda i miasto 10, 2007
32007
Ocena terenów zieleni w gospodarstwach agroturystycznych
E Marks, K Mlynarczyk, I Polucha, A Jaszczak
Folia Horticulturae. Suplement, 2003
32003
Green infrastructure spaces as an instrument promoting youth integration and participation in local community
A Jaszczak, G Vaznonienė, B Vaznonis
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2018
22018
Plantacje drzew i krzewów szybko rosnących w krajobrazie Polski
M Antolak, I Połucha, A Jaszczak, E Marks
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20