Aleksander Perliński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analiza stanu technicznego hali Olivia po 40 latach użytkowania
E Urbańska-Galewska, K Żółtowski, J Ziółko, D Kowalski, A Perliński, ...
XXIV Konferencja Naukowo Techniczna Awarie Budowlane 2009, Zachodniopomorski …, 2009
32009
Analiza obciążenia wiatrem dwupłaszczowego, pionowego zbiornika walcowego
A Perliński
12007
Wind tunnel experiments and numerical analysis of the wind load on double-shell cylindrical, vertical tanks
A Perliński
Slov. Univ. f Technol., 2006
12006
Badania aerodynamiczne modeli walcowych, pionowych zbiorników dwupłaszczowych
J Ziółko, A Perliński
12005
Wymiarowanie ram portalowych z uwzględnieniem imperfekcji globalnych
A Perliński
Politechnika Gdańska, 2020
2020
Wybrane zagadnienia projektowania stalowych konstrukcji prętowych z wykorzystaniem programu Autodesk Robot Structural Analysis
T Falborski, W Knabe, A Perliński, E Urbańska-Galewska
Politechnika Gdańska, 2019
2019
Badania, analizy techniczne i ocena możliwości wykorzystania istniejących konstrukcji wież oświetleniowych do ponownego zastosowania
D Kowalski, E Urbańska-Galewska, A Perliński, P Lewandowski
2012
Identyfikacja gatunku stali w elementach pochodzących z rozbiórki i wykorzystywanych do wykonania konstrukcji nowego obiektu
D Kowalski, E Urbańska-Galewska, A Perliński, P Lewandowski, ...
2012
Investigation and operation problems of metal tanks in Poland
J Ziółko, A Perliński
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2011
2011
Analiza dynamiczna szkieletowego budynku stalowego od wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych
T Falborski, R Jankowski, A Perliński
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2011
2011
Rekreacyjne pomosty pływające o stalowej i kompozytowej konstrukcji nośnej
E Urbańska-Galewska, A Perliński, M Gordziej, P Lewandowski
Inżynieria Morska i Geotechnika, 256-259, 2010
2010
Tematyka zbiorników i silosów w pracach Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie
J Ziółko, A Perliński, T Białek, T Heizig
Inżynieria Morska i Geotechnika, 306-312, 2010
2010
The influence of height-to-diameter ratio on wind load of double-shell cylindrical, vertical tank
A Perliński
Univ. Technol., 2007
2007
Modelluntersuchungen zur Windeinwirkung auf stahlerne Doppelmantelbehalter
J Ziółko, A Perliński
Stahlbau, 260-262, 2007
2007
Symulacje komputerowe obciążenia wiatrem pionowego, walcowego zbiornika dwupłaszczowego
A Perliński, M Ziołko
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe, 155-162, 2006
2006
Fixed roof to shell connection in tank with an internal floating cover.
A Perliński
Inst. Appl., 2003
2003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–16