Karolina Daszyńska-Żygadło
Title
Cited by
Cited by
Year
The market value of CSR performance across sectors
K Daszynska-Zygadlo, T Slonski, B Zawadzki
Engineering Economics 27 (2), 230-238, 2016
312016
The role of local government in the process of entrepreneurship development
T Skica, A Bem, K Żygadło
e-Finanse: Financial Internet Quarterly 9 (4), 1-24, 2013
202013
Investor sentiment, optimism and excess stock market returns. Evidence from emerging markets
K Daszyńska-Żygadło, A Szpulak, A Szyszka
Business and Economic Horizons 10 (4), 362-373, 2014
162014
INVESTORSʼ REACTIONS FOR SUSTAINABILITY INDEX INCLUSION–IS CSR A GOOD NEWS?
K Daszyńska-Żygadło, B Ryszawska, T Słoński, BM Zawadzki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2 (300), 2014
92014
Wycena przedsiębiorstwa: podejście scenariuszowe
K Daszyńska-Żygadło
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
82015
ROLA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W SUSTAINABILITY TRANSITION.
K Daszyńska-Żygadło, B Ryszawska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
52015
Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych
J Marszałek, K Daszyńska-Żygadło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 945-955, 2016
42016
Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia na możliwości absorpcji długu przez jednostki samorządu terytorialnego
A Bem, K Daszyńska-Żygadło, T Skica
Samorząd Terytorialny, 11-25, 2015
42015
Analiza zapotrzebowania na kapitał i luki finansowania MSP,„
K Daszyńska-Żygadło, J Marszałek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015
42015
Podejście scenariuszowe w zarządzaniu ryzykiem
K Daszyńska-Żygadło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (4), 75-84, 2012
42012
Sustainable growth rate in the strategic analysis of brewery industry
K Daszynska-Zygadlo, T Slonski
AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics 2 (665-2016-44893), 13-21, 2010
42010
The Determinants of Corporate Debt Ratios in Chosen European Countries
K Daszynska-Zygadlo, A Szpulak
Economics and Management 17 (1), 62-68, 2012
32012
Scenario planning and real options analysis in integrated risk management process
K Daszyńska-Żygadło
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (4), 75-84, 2012
32012
Sustainable Finance Instruments' Risk-Green Bond Market Analysis
K Daszyńska-Żygadło, J Marszałek, K Piontek
European Financial Systems 2018, 78, 2018
22018
Management of Enterprises' Finance-Theory and Practice
T Słoński, K Daszyńska-Żygadło
Argumenta Oeconomica, 224-227, 2015
22015
ANALIZA SEKTOROWYCH UWARUNKOWAŃ POJEMNOŚCI ZADŁUŻENIOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW-EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU LKL.
K Daszyńska-Żygadło, J Marszałek
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2012
22012
ANALIZA SEKTOROWYCH UWARUNKOWAŃ POJEMNOŚCI ZADŁUŻENIOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW-EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU LKL.
K Daszyńska-Żygadło, J Marszałek
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2012
22012
Finance and sustainability
A Bem, K Daszyńska-Żygadło, T Hajdíková, P Juhász
Springer, 2018
12018
Impact of risk factors on market value of companies from Polish renewable energy sector in changing regulatory environment
K Daszyńska-Żygadło, M Ligus
20th Annual International Conference “Enterprise and Competitive Environment …, 2017
12017
Investment in Renewable Energy Technologies from the Perspective of Polish Venture Capital Funds
K Daszyńska-Żygadło, T Słoński, M Ligus
European Financial Systems 2016, 79, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20