Andrzej Pawluczuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach
A Błaszczuk, J Brdulak, M Guzik, A Pawluczuk
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2004
1292004
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
542010
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
192013
Investigations of prototype ejection refrigeration system driven by low grade heat
D Butrymowicz, J Gagan, K Śmierciew, M Łukaszuk, A Dudar, ...
E3S Web of Conferences 70, 03002, 2018
172018
Dynamic regional economic modeling: a systems approach
ID Wheat, A Pawluczuk
Ekonomia i Zarządzanie 6 (4), 2014
92014
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
92013
Investigations of heat and momentum transfer in two-phase injector operating with isobutane
K Śmierciew, D Butrymowicz, T Przybyliński, A Pawluczuk
Applied Thermal Engineering 127, 1495-1505, 2017
72017
Variables shaping the culture in organizational learning in municipalities
A Pawluczuk, U Ryciuk
International Journal of Contemporary Management 14 (2), 51-62, 2015
62015
Strony internetowe urzędów gmin jako element wsparcia e-administracji w gminie
A Pawluczuk, P Drożdżewicz, E Grudzińska, K Hołubowicz
Samorząd Terytorialny, 36-47, 2014
62014
„Administracja publiczna jako organizacja ucząca się”, w: A. Osiński (red.)
A Pawluczuk
Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, 2008
62008
Istota zarządzania wiedzą,[w:] A
A Pawluczuk
Błaszczuk, JJ Brdulak, M. Guzik, A.(red.), Zarządzanie wiedzą w polskich …, 2004
62004
Thermodynamic analysis of two-phase injector for various working fluids
K Śmierciew, A Pawluczuk, J Gagan, D Butrymowicz
Applied Thermal Engineering 157, 113713, 2019
42019
Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową
K Piech, G Szczodrowski
Instytut Wiedzy, 2002
42002
E-government wkracza do samorządu
A Pawluczuk, M Wasiuk
Studia Regionalne i Lokalne, 119-128, 2004
32004
Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach
A Pawluczuk, A Błaszczuk, J Brdulak, M Guzik
Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, 11-36, 2003
32003
Media tools in university education in the perspective of Norwegian and Polish experience
A Pawluczuk, K Racis, M Olchowik
Scientific Publications/University of Economics in Katowice, 121-131, 2015
22015
Experimental validation of new approach for waste heat recovery from combustion engine for cooling and heating demands from combustion engine for maritime applications
D Butrymowicz, J Gagan, M Łukaszuk, K Śmierciew, A Pawluczuk, ...
Journal of Cleaner Production 290, 125206, 2021
12021
Knowledge Management in Public Organizations-Status and Perspective of Development
K Raczkowski, A Pawluczuk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15 (6, cz. 3 Zarządzanie publiczne), 31-43, 2014
12014
Marketingowe atrybuty rynku książki w gospodarce opartej na wiedzy
A Pawluczuk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15 (6, cz. 1 Organizacje wobec wyzwań XXI …, 2014
12014
Recenzja monografii pt.„Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Od socjalizmu do przemysłu 4.0” autorstwa dr Tomasza Olejniczaka
A Pawluczuk
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20