Follow
Andrzej Pawluczuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach
A Błaszczuk, J Brdulak, M Guzik, A Pawluczuk
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2004
1352004
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
562010
Investigations of prototype ejection refrigeration system driven by low grade heat
D Butrymowicz, J Gagan, K Śmierciew, M Łukaszuk, A Dudar, ...
E3S Web of Conferences 70, 03002, 2018
412018
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
192013
Experimental validation of new approach for waste heat recovery from combustion engine for cooling and heating demands from combustion engine for maritime applications
D Butrymowicz, J Gagan, M Łukaszuk, K Śmierciew, A Pawluczuk, ...
Journal of Cleaner Production 290, 125206, 2021
142021
Dynamic regional economic modeling: a systems approach
ID Wheat, A Pawluczuk
Ekonomia i Zarządzanie 6 (4), 2014
102014
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
102013
Investigations of heat and momentum transfer in two-phase injector operating with isobutane
K Śmierciew, D Butrymowicz, T Przybyliński, A Pawluczuk
Applied Thermal Engineering 127, 1495-1505, 2017
82017
Variables Shaping the culture in Organizational Learning Municipalities
A Pawluczuk, U Ryciuk
International Journal of Contemporary Management 14 (2), 51-62, 2015
82015
Thermodynamic analysis of two-phase injector for various working fluids
K Śmierciew, A Pawluczuk, J Gagan, D Butrymowicz
Applied Thermal Engineering 157, 113713, 2019
72019
Strony internetowe urzędów gmin jako element wsparcia e-administracji w gminie
A Pawluczuk, P Drożdżewicz, E Grudzińska, K Hołubowicz
Samorząd Terytorialny, 36-47, 2014
62014
Administracja publiczna jako organizacja ucząca się, w: Osiński A.(red.)
A Pawluczuk
Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, 2008
62008
Istota zarządzania wiedzą,[w:] A
A Pawluczuk
Błaszczuk, JJ Brdulak, M. Guzik, A.(red.), Zarządzanie wiedzą w polskich …, 2004
62004
Leading and developing virtual teams: practical lessons learned from university students
J Samul, M Zaharie, A Pawluczuk, A Petre
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2020
42020
Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową
K Piech, G Szczodrowski
Instytut Wiedzy, 2002
42002
Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach
A Pawluczuk, A Błaszczuk, J Brdulak, M Guzik
Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, 11-36, 2003
32003
Media tools in university education in the perspective of Norwegian and Polish experience
A Pawluczuk, K Racis, M Olchowik
Scientific Publications/University of Economics in Katowice, 121-131, 2015
22015
E-government wkracza do samorządu
A Pawluczuk, M Wasiuk
Studia Regionalne i Lokalne, 119-128, 2004
22004
Knowledge Management in Public Organizations-Status and Perspective of Development
K Raczkowski, A Pawluczuk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15 (6, cz. 3 Zarządzanie publiczne), 31-43, 2014
12014
Marketingowe atrybuty rynku książki w gospodarce opartej na wiedzy
A Pawluczuk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15 (6, cz. 1 Organizacje wobec wyzwań XXI …, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20