Wojciech Burszta
Wojciech Burszta
SWPS. Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Różnorodność i tożsamość
WJ Burszta
Antropologia jako kulturowa refleksyjność, 2004
572004
Internetowa polis w trzech krótkich odsłonach [w:] Ekran
W Burszta
mit, rzeczywistość, red. W. Burszta, Warszawa, 2003
202003
Czytanie kultury
WJ Burszta
Pięć szkiców, Łódź, 1996
171996
Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych
WJ Burszta, M Duchnowski
NCK, Warszawa, 2010
162010
Krwawa setka: 100 najwaĹĽniejszych powieĹ› ci kryminalnych
WJ Burszta, M Czubaj
Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 2007
162007
Asteriks w Disneylandzie: zapiski antropologiczne
WJ Burszta
Wydawnictwo Poznańskie, 2001
152001
Ideologia różnicy i tożsamość zbiorowa
W Burszta
Sprawy narodowościowe, 51-60, 1999
141999
Czytanie kultury: pięć szkiców
WJ Burszta
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, 1996
141996
Dziedzictwo w akcji
T Szlendak, J Nowiński, K Olechnicki, A Karwacki, WJ Burszta
Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Narodowe …, 2012
132012
Od mowy magicznej do szumów popkultury
WJ Burszta
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej" Academica", 2009
132009
Nacjonalizm jako myślenie metonimiczne
W Burszta
SPRAWY NARODOWOSCIOWE. SERIA NOWA, 2005
132005
Kultura
C Jenks
Zysk i S-ka, 1999
131999
Preteksty
W Burszta
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015
122015
Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady Żydów 1942-1945
K Persak
Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011
122011
Od wielokulturowości do międzykulturowości, z monokulturą w tle
W Burszta
Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka, 2008
112008
Migracja, Europa, Polska
WJ Burszta, J Serwański
Zakład Badań Narodowościowych PAN, 2003
112003
Mowa magiczna jako przejaw synkretyzmu kultury
W Burszta
Język a kultura 4, 93-104, 1991
111991
Kultura popularna jako wspólnota uczuciowa
WJ Burszta
Kultura popularna, 11-18, 2002
102002
Wspólna Europa, globalizacja i medialność
W Burszta
Aspekty tożsamości współczesnej, 12-13, 1998
101998
Antropologia kognitywna: charakterystyka orientacji
M Buchnowski, WJ Burszta
W: M. Buchowski (red.), Amerykańska Antropologia Kognitywna, 11-24, 1993
101993
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20