Follow
Jolanta Rab-Przybylowicz
Jolanta Rab-Przybylowicz
PhD Polish Accociation of Medical Tourism
Verified email at pamt.org
Title
Cited by
Cited by
Year
Produkt turystyki medycznej
J Rab-PrzybyĹ
Difin, 2014
472014
Wybrane aspekty funkcjonowania rynku turystyki medycznej w Polsce
A Lubowiecki-Vikuk, J Rab-Przybyłowicz
Folia Turistica 34, 85-107, 2015
302015
Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie
J Rab-Przybyłowicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 695-706, 2010
192010
Medical tourism: Theoretical considerations
J Rab-Przybyłowicz
Studia Periegetica 16, 13-31, 2016
152016
Komunikacja marketingowa na polskim rynku turystyki medycznej
J Rab-Przybyłowicz, A Lubowiecki-Vikuk
Handel Wewnętrzny, 113-127, 2014
102014
Trends and socio-economic aspects of medical tourism development in Poland
J Rab-Przybyłowicz
Studia Periegetica 16 (2), 99-118, 2016
92016
Determinanty popytowe wpływające na rozwój turystyki medycznej
J Rab-Przybyłowicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 207-221, 2012
82012
Selected aspect of functioning medical tourism market in Poland
A Lubowiecki-Vikuk, J Rab-Przybyłowicz
Folia Turistica 34, 85-107, 2015
52015
Uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej w regionie
AP LUBOWIECKI-VIKUK, RABP Jolanta
Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, 49, 2015
42015
Customization of healthy offer to the needs of foreign tourists
J Rab-Przybyłowicz
Biuletyn KPZK, 2018
22018
Rola i znaczenia informacji w procesie kreowania produktu turystyki medycznej
J Rab-Przybyłowicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki …, 2013
22013
Dostosowanie oferty prozdrowotnej do potrzeb zagranicznych turystów
J Rab-Przybyłowicz
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju …, 2018
2018
Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki medycznej w Polsce
J Rab-Przybyłowicz
Studia Periegetica 16, 99-118, 2016
2016
Turystyka medyczna–rozważania teoretyczne
J Rab-Przybyłowicz
Studia Periegetica 16, 13-31, 2016
2016
Koncepcja klastrowa jako jeden z czynników rozwoju usług medycznych w dobie kryzysu
J Rab-Przybyłowicz, A Sibilska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 257-267, 2010
2010
Istota komunikacji międzyludzkiej w sektorze usług medycznych
J Rab-Przybyłowicz, A Sibilska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 178-186, 2009
2009
Rola samorządów w podnoszeniu efektywności sektora rynku opieki zdrowotnej
A Fiedorowicz, J Rab-Przybyłowicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 137-145, 2009
2009
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 591 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 53 2010
J RAB-PRZYBYŁOWICZ
Trendy oraz społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki medycznej w Polsce
J Rab-Przybyłowicz
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19