Obserwuj
Robert Degen
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dokumentacja i jej podział
R Degen
Współczesna dokumentacja urzędowa (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 2 …, 2011
14*2011
Kancelaria wojewódzkich urzędów administracji ogólnej na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1950
R Degen
Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2005
92005
Kancelarie i archiwiści. Garść uwag na temat wpływu pracowników archiwów państwowych na mechanizmy pracy biurowej administracji w Polsce po 1918 r.
R Degen
Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, red. A. Górak, D. Magier 2, 267–277, 2009
7*2009
Selekcja, brakowanie i początki nadzoru nad nimi w Galicji do wybuchu I wojny światowej
R Degen
Archiwa - Kancelarie - Zbiory, 107–129, 2011
52011
Sposoby usprawniania pracy biurowej w polskich urzędach w latach 1945–1950
R Degen
Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, red. A. Górak, I. Łuć, D. Magier 1 …, 2008
52008
Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach
R Degen
Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, (Biblioteka Zarządcy …, 2016
42016
Collecting projects i documentation strategies jako narzędzia kształtowania zasobu archiwalnego i budowania wizerunku archiwów
R Degen, M Jabłońska
Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota, M …, 2015
42015
Selekcja archiwalna jako konstruowanie zbioru źródeł historycznych w Polsce
R Degen
Archiwista Polski 2, 11–17, 2011
42011
Myśl archiwalna Ryszarda Mienickiego
R Degen
Ryszard Mienicki (1886-1956). Archiwista i historyk, red. W. Chorążyczewski …, 2009
42009
Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945-1989
R Degen
Archiwa - Kancelarie - Zbiory, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta 2 …, 2008
42008
Archiwum uniwersytetu – rola i zadania w zarządzaniu dokumentacją szkoły wyższej
R Degen
Archiwista Polski 2, 25–32, 2002
42002
Ramowe przepisy kancelaryjne. Co jest ich istotą i czy współcześnie warto z nich korzystać w administracji?
R Degen
Współczesna dokumentacja - współczesne archiwa, red. I. Mamczak-Gadkowska, K …, 2018
32018
Urzędnicy, selekcja i brakowanie dokumentacji w Polsce w XX wieku
R Degen
Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, red. A. Górak, K. Latawiec, D …, 2010
32010
Przyłączenie czy przywrócenie? (Na marginesie aktów inkorporacyjnych Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny z 1569 r.)
R Degen, W Chorążyczewski
Vâlìkae Knâstva Lìtoŭskae. Palìtyka, èkanomìka, kul'tura. Zbornìk navukovyh …, 2017
2*2017
Jeszcze o instrukcji kancelaryjnej
R Degen
Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i ... koty. Księga Jubileuszowa …, 2016
22016
Рышард Меницкий - исследователь белорусских архивов
В Хоронжичевски, Р Деген
Историческое наследие Беларуси : выявление, сохранение и изучение материалы …, 2013
2*2013
Toruński projekt specjalizacji archiwistycznej na studiach magisterskich z 1952 r.
R Degen
Res Historica 28, 93–104, 2009
22009
O usprawnienie kancelarii Ministerstwa Administracji Publicznej. Projekt Mariana Cieszyńskiego z grudnia 1947 r.
R Degen
Krakowski Rocznik Archiwalny, 11, 203–215, 2005
22005
Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego
R Degen
Archiwista Polski 2, 102–109, 2004
2*2004
Ключевые события для управления документацией в Польше в XX и начале XXI столетия
Р Деген
Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее. Материалы IV …, 2019
12019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20