Obserwuj
Mieczysław Chalfen
Mieczysław Chalfen
Department of Mathematica
Zweryfikowany adres z upwr.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Geo-dynamic decision support system for urban traffic management
J Kazak, M Chalfen, J Kamińska, S Szewrański, M Świąder
Dynamics in GIscience 4, 195-207, 2018
322018
Analytical and numerical solution of Saint-Venant equations
M Chalfen, A Niemiec
Journal of hydrology 86 (1-2), 1-13, 1986
311986
Opis programu FIZ–Filtracja i Zanieczyszczenia
M Chalfen
XXXIII Seminarium Zastosowań Matematyki w Kobylej Górze 37, 40, 2003
142003
Identification of parameters and verification of an urban traffic flow model. A case study in Wrocław
M Chalfen, JA Kamińska
ITM Web of Conferences 23, 00005, 2018
112018
Wpływ projektowanego zbiornika małej retencji na stany wód podziemnych w jego otoczeniu
M Chalfen, A Czamara
Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus 6 (4), 2007
82007
The effect of distances between vehicles on time and speed in simulated traffic flow
JA Kamińska, M Chalfen
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 16 (3), 163-176, 2017
62017
The soil moisture during dry spells model and its verification
M Biniak-Pieróg, M Chalfen, A Żyromski, A Doroszewski, T Jóźwicki
Resources 9 (7), 85, 2020
52020
Wpływ bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami na gęstość i prędkość ruchu
J Kamińska, M Chalfen
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (6), 578-582, 2016
52016
The prognosis of influence of the Oder River waters dammed by Malczyce barrage on left bank areas
M Chalfen, W Łyczko, L Pływaczyk
Journal of Water and Land Development, 2014
52014
Analiza przestrzenno-czasowej zmienności natężenia ruchu na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
M Chalfen, J Kamińska
Logistyka, 971--981, 2014
52014
Algorytm Dijkstry w modelowaniu samochodowego ruchu miejskiego
M Chalfen, J Kamińska
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 14 (3), 1885-1893, 2013
52013
Wpływ przesłony przeciwfiltracyjnej na warunki filtracji ziemnych budowli hydrotechnicznych
M Chalfen, T Molski
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki …, 2007
52007
Skuteczność rozwiązań technicznych chroniących tereny przyległe do stopni wodnych na przykładzie rejonu Malczyc
M Chalfen, J Kowalski, T Molski
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 5, 41-56, 2005
52005
Matematyczny model nieustalonego ruchu wód podziemnych z uwzględnieniem obiektów melioracyjnych oraz ujęć wody
M Chalfen
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Melioracja, 1990
51990
Prędkość ruchu jako funkcja odległości między pojazdami
J Kamińska, M Chalfen
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (12), 635-639, 2016
42016
Analiza wykorzystania roweru miejskiego we Wrocławiu
M Chalfen, J Kamińska
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (6), 543--545, 2016
42016
Modelowanie spływu wód podziemnych w rejonie Arboretum w Pawłowicach
M Chalfen, T Kowalczyk
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2008
42008
Wpływ informacji o gęstości ruchu na czas przejazdu
M Chalfen, J Kamińska
Logistyka, 2739--2746, CD2, 2015
32015
Assessment of the impact of the Odra river water levels on groundwater levels in Rzeczyca region
M Chalfen, B Głuchowska, L Pływaczyk
Studia Geotechnica et Mechanica 34 (2), 3-17, 2012
32012
Analysis of the effectiveness of the systems protecting against the impact of water damming in the river on the increase of groundwater level on the example of the Malczyce dam
A Głogowski, M Chalfen
ITM Web of Conferences 23, 00011, 2018
22018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20