Obserwuj
Marharyta Dudenko
Marharyta Dudenko
National University of Kyiv-Mohyla Academy
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
On unicyclic graphs of metric dimension 2
M Dudenko, B Oliynyk
152017
On unicyclic graphs of metric dimension 2 with vertices of degree 4
M Dudenko, B Oliynyk
Algebra and Discrete Mathematics, 2018
62018
Метрична розмiрнiсть кiстякових дерев унiциклiчних графiв
М Дуденко
2019
Уніциклічні графи метричної розмірності 2
М Дуденко
2015
Унiциклiчнi графи метричної розмiрностi 2
МА Дуденко
Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки, 7-10, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–5