Malgorzata Waszkiewicz
TitleCited byYear
Network cooperation of research universities
O Sobolewska, M Waszkiewicz
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017
12017
Digital Communication Tools as a Success Factor of Interdisciplinary Projects.
MR Ganis, M Waszkiewicz
Problemy Zarzadzania 16, 2018
2018
Projekt edukacyjny BIM w nowej koncepcji kształcenia Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
M Waszkiewicz
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, 207-221, 2018
2018
Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM na Politechnice Warszawskiej
P Przybyłowicz, D Hyc, J Słyk, I Czmoch, P Bartkiewicz, T Daszczyński, ...
Materiały Budowlane, 2018
2018
Zrównoważenie projektów inwestycyjnych w województwie mazowieckim a skuteczne kreowanie wizerunku jednostki terytorialnej
M Chrząścik, M Waszkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017
2017
Podatek vat jako dochód budżetu państwa w latach 2005-2016 a luka podatkowa
L Borowiec
Zarządzanie. Teoria i Praktyka 21 (3), 39-46, 2017
2017
Prawa harmonii jako kanwa zwinnego zarządzania projektami w organizacjach sieciowych
O Sobolewska, M Waszkiewicz
Zarządzanie. Teoria i Praktyka/Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 31-37, 2017
2017
Instytucje nauki jako organizacje sieciowe-droga ku sieci
O Sobolewska, M Waszkiewicz
Wydział Zarządzania PW, 2017
2017
The evaluation method of the commercial property investment
M Waszkiewicz
Business Information Technology Department, 2016
2016
Zarządzanie wiedzą w organizacjach projektowych rynku nieruchomości
TA Grzeszczyk, M Waszkiewicz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016
2016
Sustainable Aspects in the Project Evaluation on the Example of Commercial Real Estate
M Waszkiewicz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016
2016
Real Options Application in Real Estate Projects Evaluation
TA Grzeszczyk, M Waszkiewicz
2nd Annual International Conference on Management, Economics and Social …, 2016
2016
Wsparcie informatyczne adaptacyjnego zarządzania projektem infrastrukturalnym na przykładzie systemu Primavera P6
M Waszkiewicz
Logistyka, 2014
2014
Sprzątanie z klasą
M Waszkiewicz
Administrator, 2012
2012
Obowiązkowe ubezpieczenia, czyli spokojny sen zarządcy
M Waszkiewicz
Administrator, 2012
2012
Zarządzanie zmianami w procesie realizacji projektów o złożonej strukturze
M Waszkiewicz
Investment Vision Group, 2009
2009
Analiza wykorzystania narzędzi IT do zarządzania projektami branży konstrukcyjno-budowlanej
M Waszkiewicz, A Pawłowska
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008
2008
Wpływ rozwoju rynku nieruchomości na rozwój regionów zachodniego pogranicza
M Waszkiewicz
Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, 2007
2007
E-government as an example of IT investment
M Waszkiewicz, J Wojciechowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2006
2006
Systemy teleinformatyczne budynków
M Waszkiewicz
CH Beck, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20