Follow
Alicja Drozd-Lipińska
Alicja Drozd-Lipińska
Nicolaus Copernicus University, Faculty of Biology and Earth Sciences
Verified email at umk.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of mercury levels in historical bone material from syphilitic subjects : pilot studies (short report).
M Kępa, T Kozłowsk, K Szostek, A Drozd, S Walas, H Mrowiec, ...
Anthropologischer Anzeiger 69, 367-377, 2012
182012
Analysis of mercury levels in historical bone material from syphilitic subjects–pilot studies
M Kepa, T Kozłowski, K Szostek, A Drozd, S Walas, H Mrowiec, ...
Anthropol. Anz. 69, 367-377, 2012
152012
Wczesnośredniowieczne groby komorowe na cmentarzysku w Pniu koło Bydgoszczy (badania 2005-2007)
A Drozd, A Janowski, D Poliński
XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24, 2009
92009
Ludzkie szczątki kostne
T Kozłowski, A Drozd
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie. Mons Sancti …, 2010
72010
Ancient DNA analysis might suggest external origin of individuals from chamber graves placed in medieval cemetery in Pień, Central Poland
T Płoszaj, K Jędrychowska-Dańska, A Zamerska, A Drozd-Lipińska, ...
Anthropologischer Anzeiger 74 (4), 319-337, 2017
62017
Silphium - cudowny lek od Apollona dla starożytnego miasta Cyrene
A Drozd-Lipińska, K Łuczak
Czystość i brud. Higiena w starożytności, 295 - 308, 2013
5*2013
Z badań nad staropolskimi zapożyczeniami w literaturze Tatarów
A Drozd
Orient w kulturze polskiej, 15-16, 2000
52000
Wczesnośredniowieczne groby komorowe na cmentarzysku w Pniu koło Bydgoszczy (badania 2005–2007),[w:] XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22–24.11. 2007 r., Szczecin, cz. 1: Od epoki …
A Drozd
Acta Archaeologica Pomoranica 3, 351-366, 2009
42009
Wczesnośredniowieczny grób komorowy z Pnia
A Drozd, A Janowski
Środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia Lednickie 9, 163-168, 2007
42007
Social status and diet. Reconstruction of diet of individuals buried in some early medieval chamber graves from Poland by carbon and nitrogen stable isotopes analysis
D Błaszczyk, J Beaumont, A Krzyszowski, D Poliński, A Drozd-Lipińska, ...
Journal of Archaeological Science: Reports 38, 103103, 2021
32021
Analysis of maternal lineage structure of individuals from chamber graves placed in medieval cemetery in Kałdus, Central Poland.
T Płoszaj, K Jędrychowska-Dańska, A Zamerska, M Lewandowska, ...
Homo: Internationale Zeitschrift fur die Vergleichende Forschung am Menschen …, 2020
32020
Socioeconomic differences in child mortality in central Poland at the end of the nineteenth century
A Drozd-Lipińska, E Klugier, M Kamińska-Czakłosz
Journal of Biosocial Science 47 (4), 449-468, 2015
32015
Kopydłowo, stanowisko 6: osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski
A Marciniak, I Sobkowiak-Tabaka, M Bartkowiak, M Lisowski
Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska, 2015
22015
Analysis of the Skeletal Population from the Cemetery of Bodzia
TK Alicja Drozd-Lipińska
Bodzia : a late Vikingage elite cemetery in Central Poland, 143-159, 2015
2*2015
Ozdoby kobiece we wczesnośredniowiecznych grobach z bronią–wyposażenie czy dar?
A Drozd
Acta Archaeologica Lodziensia, 51-60, 2008
22008
Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski
A Drozd, A Janowski, D Poliński
Wiadomości Numizmatyczne 56 (1 (193)), 134-135, 2012
12012
Wczesnośredniowieczny pierścionek typu Orszymowice z Kałdusa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.
A Drozd-Lipińska
Slavia Antiqua 52, 133-147, 2011
12011
NIEZWYKLY POCHÓWEK PODWÓJNY Z NOWOZYTNEGO CMENTARZYSKA W PNIU KOLO BYDGOSZCZY
A Drozd, A Janowski, D Polinski
Acta Archaeologica Lodziensia, 97, 2010
12010
Identification of demographic crises and evaluation of their intensity in the Kujawy region (Central Europe) in the 19th century
A Drozd-Lipińska, A Bartczak, M Krzemiński, T Dziki
Anthropological Review 85 (3), 47-66, 2022
2022
Mass graves of plague and decapitation victims from late medieval and early modern cemetery in Gdańsk, Poland.
J Jarzęcka-Stąporek, A Drozd-Lipińska
Anthropologischer Anzeiger; Bericht Uber die Biologisch-anthropologische …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20