Edmund Kizik
Edmund Kizik
Uniwersytet Gdański, Instytut Historii PAN
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wesele, kilka chrztów i pogrzebów: uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku
E Kizik
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2001
292001
Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku
E Kizik
Studium z nowożytnej kultury funeralnej, 3-4, 1998
191998
Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII iw XVIII wieku
E Kizik
Studium z dziejów małej społeczności wyznaniowej, 55, 1994
171994
Pod wspólnym niebem: narody dawnej Rzeczypospolitej
A Rachuba, O Łatyszonek, M Nagielski, I Kąkolewski, A Żbikowski, ...
Muzeum Historii Polski; Bellona, 2010
122010
Historia Polski do 1572 roku
T Jurek, E Kizik
Wydawn. Naukowe PWN, 2013
92013
Śmierć nieczysta na Śląsku: studia nad obrządkiem pogrzebowym społeczeństwa przedindustrialnego
P Duma, B Paszkiewicz, K Wachowski, E Kizik
Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2015
62015
Niederländische Einflüsse in Danzig, Polen und Litauen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert
E Kizik
Böhlau Verlag, 2004
52004
Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII iw XVIII wieku: studium z dziejów małej społeczności wyznaniowej
E Kizik
Seria monografii, 1994
5*1994
Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku
D Łukasiewicz, O Kiec, E Kizik
Instytut Historii PAN, 2015
42015
Sprawy o łamanie ordynacji weselnych, chrzestnych, pogrzebowych przed gdańskim sądem wetowym w XVII i XVIII wieku
E Kizik
Wesela, chrzciny, pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci …, 2001
42001
" Für sich und seine Erben": kwatery grobowe w nowożytnym Gdańsku
E Kizik
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 42 (3-4), 1994
41994
Verein für Kaschubische Volkskunde w latach 1907–1914
E Kizik
Ludoznawstwo kaszubskie między niemieckością a polskością, Zapiski …, 2015
32015
Pomoc Gdańska dla gminy ewangelickiej w Smyrnie w 2 połowie XVIII wieku
E Kizik
Gdański Rocznik Ewangelicki, 106-117, 2011
32011
Pamiętnik gdańszczanina Eberharda Böttichera z drugiej połowy XVI wieku
E Kizik
Roczniki Historyczne 76, 141-164, 2010
32010
FINANCIAL PROVISION FOR WIDOWS IN GDANSK IN THE 17TH-18TH C.(Zabezpieczenie finansowe wdów w Gdansku w XVII-XVIII wieku)
E Kizik
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1 (58), 87-100, 2010
32010
The pupil, the master, and death: the funeral in the daily life of a school in a Hanseatic town (from the sixteenth to the eighteenth century)
E Kizik
Acta Poloniae Historica 78, 53-80, 1998
31998
Współpraca Izydora Gulgowskiego z gdańskim Kunstverein w roku 1909. U źródeł ceramiki nowokaszubskiej
E Kizik, KHK Materialnej
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 63 (3), 495-510, 2015
22015
Zakazy grzebania zmarłych w gdańskich kościołach i na cmentarzach przykościelnych w 1816 r. Początki zmian w kulturze funeralnej XIX wieku
E Kizik
Nadbałtyckie Centrum Kultury: Instytut Kaszubski, 2011
22011
The Chronicles and Memoirs of a Gdańsk Merchant and the Official of St. Mary’s Church, Eberhard Bötticher (1554–1617)
E Kizik
Studia Maritima, 2011
22011
Kolorowy ubiór kata. Przyczynek do ikonografii odzieży na przełomie XV i XVI w.
E Kizik
Muzeum Zamkowe, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20