Anna Karpińska
Anna Karpińska
dr hab. pedagogiki, profesor Uniwesytetu w Białymstoku
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zastosowanie absorbancji właściwej w nadfiolecie (SUVA) w ocenie jakości wody
M Mołczan, M Szlachta, A Karpińska, A Biłyk
Ochrona Środowiska 28 (4), 11-16, 2006
502006
Niepowodzenia edukacyjne: renesans myśli naukowej
A Karpińska
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2013
262013
Drugoroczność: pedagogiczne wyzwanie dla współczesności
A Karpińska
Trans Humana, 1999
261999
Drugoroczność: pedagogiczne wyzwanie dla współczesności
A Karpińska
Trans Humana, 1999
261999
Edukacja w dialogu i reformie
A Karpińska
Trans Humana, 2002
132002
Kreatorzy edukacyjnego dialogu
A Karpińska
Trans Humana, 2002
132002
Industrial lubricants
C Kajdas, A Karpińska, A Kulczycki
Chemistry and technology of lubricants, 239-292, 2010
82010
W poszukiwaniu źródeł edukacyjnego sukcesu
A Karpińska
Aktywizacja „dziedzin zaniedbanych, 2005
52005
Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie
A Karpińska
Trans Humana, 2003
52003
Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach T. 1
J Kuźma, K Denek, J Szmyd, T Aleksander, A Karpińska, K Chałas, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
42014
Wpływ układu oczyszczania wody na zakres stosowalności procesu MIEX® DOC
M Mołczan, A Karpińska
Ochrona Środowiska 29 (1), 11-17, 2007
42007
Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie
A Karpińska
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005
42005
Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie
A Karpińska
Trans Humana, 2010
32010
Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie
A Karpińska
Trans Humana, 2008
32008
Ochrona przed procesami korozyjno-osadowymi w wodnych układach chłodzących zakładów chemicznych
J Olszewska, A Karpińska, I Łuksa, M Gieroń
Ochrona przed Korozją, 409-422, 2006
32006
Badania wpływu charakterystyki zanieczyszczeń organicznych wody powierzchniowej na zmianę zakresu stosowalności procesu MIEX® DOC
M Mołczan, A Karpińska
Ochrona Środowiska 28 (4), 45-48, 2006
32006
U podstaw dialogu o edukacji
A Karpińska
32003
W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta
A Karpińska, W Wróblewska, K Kowalczuk
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
22016
Ontodydaktyczny wymiar trudności i niepowodzeń szkolnych
A Karpińska
Roczniki Pedagogiczne 7 (2), 9-22, 2015
22015
Edukacja w okresie przemian
A Karpińska
Trans Humana, 2010
22010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20