Marta Jarocka
Marta Jarocka
Politechnika Białostocka / Bialystok University of Technology
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych
J Nazarko, M Komuda, K Kuźmicz, E Szubzda, J Urban
712008
Wybór formuły normalizacyjnej w analizie porównawczej obiektów wielocechowych
M Jarocka
Ekonomia i Zarządzanie 7 (1), 2015
352015
The impact of the methods of the data normalization on the result of linear ordering
K Dębkowska, M Jarocka
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 286, 2013
202013
Transparency of university rankings in the effective management of university
M Jarocka
Business, management and education 13 (1), 64-75, 2015
192015
University ranking systems–from league table to homogeneous groups of universities
M Jarocka
International Journal of Educational and Pedagogical Sciences 6 (6), 1377-1382, 2012
192012
The effect of low level laser irradiation on oxidative stress, muscle damage and function following neuromuscular electrical stimulation. A double blind, randomised, crossover …
E Jówko, M Płaszewski, M Cieśliński, T Sacewicz, I Cieśliński, M Jarocka
BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 11 (1), 1-14, 2019
122019
Definition and classification criteria of logistics services for elderly
M Jarocka, H Wang
Engineering Management in Production and Services 10 (4), 2018
112018
Wpływ metody doboru cech diagnostycznych na wynik porządkowania liniowego na przykładzie rankingu polskich uczelni
M Jarocka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 85-94, 2013
92013
Segmentacja szkół wyższych metodą analizy skupień versus konkurencja technologiczna ustalona metodą DEA–studium komparatywne
J Nazarko, E Chodakowska, M Jarocka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia 242, 163-172, 2012
82012
Pricing in the railway transport
M Jarocka, U Ryciuk
72016
The impact of the methods of the data normalization on the result of linear ordering
K Debkowska, M Jarocka
Acta Universitatis Lodziensis, 181-98, 2013
72013
The state and prospects for development of railway transport infrastructure in Eastern Poland–secondary data analysis
M Jarocka, E Glińska
Procedia Engineering 182, 299-305, 2017
52017
The choice of a formula of the data normalization in the comparative analysis of multivariate objects
M Jarocka
Economics and Management 1 (113), 2015, 2015
52015
Taxonomic analysis of diversity of local labour markets in Poland
E Rollnik-Sadowska, M Jarocka, E Glińska
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2018
32018
Przyczyny zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego
E Glińska, A Gudanowska, M Jarocka, A Kononiuk, E Rollnik-Sadowska, ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2017
32017
Economic ways of increasing efficiency of road-building planning
R Ivuts, I Tsarenkova, M Jarocka
Ekonomia i Zarządzanie 7 (1), 2015
32015
Diversity of regional labour markets in Poland
E Rollnik-Sadowska, M Jarocka, E Dabrowska
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
22020
Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej w hierarchizacji polskich uczelni
M Jarocka
Ekonomia i Zarządzanie 4 (4), 2012
22012
Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie produkcyjnym-wybór strategii transportowej
M Jarocka
Ekonomia i Zarządzanie 2 (4), 60-72, 2010
22010
Innovative pricing policy for transport services
M Jarocka
Studia Ekonomiczne 306, 59-69, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20