Follow
Жаннета Таланова
Жаннета Таланова
Інститут вищої освіти НАПН України
Verified email at ihed.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
143*2011
Докторська підготовка у світі та Україні
ЖВ Таланова
К.: Міленіум, 2010
912010
Розроблення освітніх програм
ВМ Захарченко, ВІ Луговий, ЮМ Рашкевич, ЖВ Таланова
ДП НВЦ Пріоритети, 2014
862014
Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи
ВГ Кремень, ВЮ Биков, ОІ Ляшенко, СГ Литвинова, ВІ Луговий, ...
Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (2), 1-49, 2022
80*2022
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
Київ. Акад. пед. наук України 376, 2009
592009
Вища освіта через дослідження: концептуальні засади здійснення й оцінювання
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України: тематичний випуск Педагогіка вищої школи: методологія…, 2012
452012
Становлення системи основних понять і категорій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогіка і психологія, 14-24, 2014
432014
Ідентифікація складу і структури компетентностей–ключова умова підвищення ефективності викладання та оцінювання навчальних результатів у вищій школі.
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України 1 (3), 9-15, 2011
432011
Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компетентність, кваліфікація
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогічна і психологічна науки в Україні 1, 23-38, 2012
422012
Міжнародна та національні стандартні класифікації освіти: концепція і реалізація
В Луговий, Ж Таланова
Директор школи, ліцею, гімназії, 15-24, 2013
412013
Якість вищої освіти: виклик для України
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України, 5-9, 2012
392012
Національна рамка кваліфікацій: розуміння і реалізація
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Професійно-технічна освіта 1, 5-9, 2010
392010
Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах Північної Америки і Європи
ЖВ Таланова
з держ. упр.: 25.00. 03/ЖВ Таланова, 2004
382004
Якість вищої освіти в Україні: проблеми забезпечення та визнання
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України, 6-10, 2013
332013
Чинники і умови забезпечення якості вищої освіти в Україні в процесі євроінтеграції
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 98-103, 2010
292010
Підготовка фахівців найвищого освітнього рівня в умовах глобалізації: аналіз світового досвіду
ЖВ Таланова
Дис.… д. пед, 04, 2011
232011
Використання міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів для ідентифікації найвищого університетського потенціалу
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України.–Додаток 2, 296-308, 2011
222011
Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти
В Луговий, С Калашнікова, О Слюсаренко, Ж Таланова
Вища освіта України, 14-20, 2014
212014
Міжнародна стандартна класифікація освіти: галузі освіти та підготовки (засадничий аналіз та алгоритм застосування)
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України, 5-17, 2014
202014
Світовий досвід для створення національного рейтингу закладів вищої освіти
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України 2, 5-23, 2018
172018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20