Aldona Chlewicka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Aniela Potulicka-działaczka społeczna, patriotka i bibliofilka
A Chlewicka
Wydawnictwo WSP w Bydgoszczy, 2000
12000
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w nowym gmachu
A Chlewicka
2013
Seniorzy w działaniu. Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działalność wolontaryjna/red. Przemysław Paweł Grzybowski, Bogdan Kunach
PP Grzybowski, B Kunach, R Ossowski, G Kaczmarek, ...
Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013
2013
Biblioteki i księgozbiory w Bydgoszczy w okresie zaborów. Zarys dziejów
A Chlewicka
2012
Działalność bibliotek uniwersyteckich w obszarze kultury
A Chlewicka
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012
2012
Rynek książki w Bydgoszczy w świetle ksiąg adresowych miasta z lat 1855-1917
A Chlewicka
2012
Motywatory w pracy bibliotek akademickich
A Chlewicka, K Domańska
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009
2009
Biblioteka przy kościele św. Bartłomieja w Płocku
A Chlewicka
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
2009
Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
H Dubowik, A Chlewicka, B Iwańska-Cieślik
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009
2009
Zmiany w strukturze XVII/XVIII-wiecznego księgozbioru gdańskich patrycjuszy Engelcków a problem laicyzacji-na przykładzie dzieł z zakresu literatury polemicznej
A Chlewicka
2008
Dary dla bibliotek kanoników regularnych na ziemiach polskich
A Chlewicka
Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich, 2008
2008
Księgozbiór parafialny z Krasnego w świetle XVIII-wiecznych inwentarzy
A Chlewicka
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007
2007
Dary w bibliotekach-zarys problematyki badawczej
A Chlewicka
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007
2007
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy
A Chlewicka
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2005
2005
Książka polska w Bydgoszczy w okresie międzywojennym
A Chlewicka
2003
Rozwój księgozbioru Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy w okresie miedzywojennym
A Chlewicka
2002
Lwowscy i krakowscy darczyńcy Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy w okresie międzywojennym
A Chlewicka
2001
Józef Białynia Chołdecki-lwowski gawędziarz
A Chlewicka
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000
2000
Motywatory pozapłacowe w bibliotekach Non-Financial incentives in libraries
A Chlewicka, K Domańska
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–19