Obserwuj
Witold Nowak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów
A Fiń, A Legut, W Nowak, M Nowosielski, K Schöll-Mazurek
IZ Policy Papers 11, 1-96, 2013
342013
„Nowa polityka polonijna”—obszar tworzenia wspólnoty czy przestrzeń gry interesów?
M Nowosielski, W Nowak
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 73-89, 2017
182017
Instytucje i organizacje
M Pawlak, Ł Srokowski
Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami.[w:] Pomiędzy i …, 2014
152014
Zarys uwarunkowań funkcjonowania organizacji imigranckich – propozycja modelu wyjaśniającego
M Nowosielski, W Nowak
Studia migracyjne - Przegląd polonijny 161 (3), 31-52, 2016
13*2016
Leadership struggles and challenges for diaspora policies: a case study of the Polish institutional system
W Nowak, M Nowosielski
Innovation: The European Journal of Social Science Research 34 (1), 93-110, 2021
122021
Między Wschodem a Zachodem-geograficzne ukierunkowanie polityki polonijnej i jego przemiany w latach 1989-2017
M Nowosielski
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 15 (1), 139-158, 2017
82017
Między absencją a zaangażowaniem. Diaspora polska wobec organizacji polonijnych (Komunikat z badań)
A Fiń, W Nowak
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 156, 145-164, 2015
82015
The State, Diaspora Policy and Immigrant Organizations-Lessons from the Polish Case
W Nowak, M Nowosielski
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 16 (5 Central Europe: issues …, 2018
52018
‘We are not just asking what Poland can do for the Polish diaspora but mainly what the Polish diaspora can do for Poland’: The influence of new public management on the Polish …
M Nowosielski, W Nowak
Central and Eastern European Migration Review 11 (1), 109-124, 2022
42022
Employee attitudes towards organizational change in relation to enterprise competitiveness. remarks on the role of information quality
J Kijewska, W Nowak
Oeconomia Copernicana 5 (3), 109-126, 2014
42014
Views and Attitudes of the Polish Community and Poles Living Abroad on the Policy Towards Polish Expatriate Communities
A Fiń, A Legut, W Nowak, M Nowosielski, K Schöll-Mazurek
Institute for Western Affairs Bulletin 148, 2013
42013
Problemy tożsamości społecznej Polaków mieszkających w Niemczech
W Nowak
Przegląd Zachodni 347 (03), 257-271, 2013
42013
Kultura organizacyjna a przebieg procesu zmiany organizacyjnej–przegląd badań
W Nowak
Zarządzanie i Finanse 1 (2), 211-227, 2013
42013
Moral panic over the Romani presence in Slovakia and Great Britain. A comparative study
M Cylkowska-Nowak, W Nowak
Contemporary Learning Society. A quarterly of social and educational ideas …, 2011
32011
(In) formal social participation of immigrants-are migrants from Poland socially active?
M Nowosielski, W Nowak
CMR Spotlight 1 (21), 2-6, 2020
22020
Attitudes of Polish Immigrants in the United States Towards Diaspora Organizations: A Comparative View
A Fiń, W Nowak, M Nowosielski
The Polish Review 64 (3), 69-93, 2019
22019
Migranci z Polski w Niemczech–aspekty kulturowe
A Jeran, W Nowak, M Nowosielski, M Poprawski
Raport z badań, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa, 2019
22019
Bilans 25 lat Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r
M Balcerek-Kosiarz, M Tujdowski, T Morozowski, M Wagińska-Marzec, ...
Instytut Zachodni, 2016
22016
Bariery integracji społecznej Niemców w Polsce
W Nowak
Przegląd Zachodni 343 (03), 85-105, 2012
22012
Polskie organizacje imigranckie w Europie–raport z sondażu instytucjonalnego
W Nowak
Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 2020
12020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20