Obserwuj
Witold Nowak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów
A Fiń, A Legut, W Nowak, M Nowosielski, K Schöll-Mazurek
IZ Policy Papers 11, 1-96, 2013
342013
„Nowa polityka polonijna”—obszar tworzenia wspólnoty czy przestrzeń gry interesów?
M Nowosielski, W Nowak
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 73-89, 2017
182017
Instytucje i organizacje
M Pawlak, Ł Srokowski
Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami.[w:] Pomiędzy i …, 2014
182014
Zarys uwarunkowań funkcjonowania organizacji imigranckich – propozycja modelu wyjaśniającego
M Nowosielski, W Nowak
Studia migracyjne - Przegląd polonijny 161 (3), 31-52, 2016
13*2016
Leadership struggles and challenges for diaspora policies: a case study of the Polish institutional system
W Nowak, M Nowosielski
Innovation: The European Journal of Social Science Research 34 (1), 93-110, 2021
122021
Między Wschodem a Zachodem–geogra-ficzne ukierunkowanie polityki polonijnej i jego przemiany w latach 1989-2017
M Nowosielski, W Nowak
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 1 (15), 139-158, 2017
112017
Między absencją a zaangażowaniem. Diaspora polska wobec organizacji polonijnych (Komunikat z badań)
A Fiń, W Nowak
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 156, 145-164, 2015
82015
The state, diaspora policy and immigrant organizations–lessons from the Polish case
W Nowak, M Nowosielski
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 16 (5), 159-176, 2018
62018
Migranci z Polski w Niemczech–aspekty kulturowe
A Jeran, W Nowak, M Nowosielski, M Poprawski
Raport z badań, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa, 2019
52019
‘We are not just asking what Poland can do for the Polish diaspora but mainly what the Polish diaspora can do for Poland’: The influence of new public management on the Polish …
M Nowosielski, W Nowak
Central and Eastern European Migration Review 11 (1), 109-124, 2022
42022
Employee attitudes towards organizational change in relation to enterprise competitiveness. remarks on the role of information quality
J Kijewska, W Nowak
Oeconomia Copernicana 5 (3), 109-126, 2014
42014
Views and Attitudes of the Polish Community and Poles Living Abroad on the Policy Towards Polish Expatriate Communities
A Fiń, A Legut, W Nowak, M Nowosielski, K Schöll-Mazurek
Institute for Western Affairs Bulletin 148, 2013
42013
Problemy tożsamości społecznej Polaków mieszkających w Niemczech
W Nowak
Przegląd Zachodni 347 (03), 257-271, 2013
42013
Kultura organizacyjna a przebieg procesu zmiany organizacyjnej–przegląd badań
W Nowak
Zarządzanie i Finanse 1 (2), 211-227, 2013
42013
(In) formal social participation of immigrants-are migrants from Poland socially active?
M Nowosielski, W Nowak
CMR Spotlight 1 (21), 2-6, 2020
32020
Moral panic over the Romani presence in Slovakia and Great Britain. A comparative study
M Cylkowska-Nowak, W Nowak
Contemporary Learning Society. A quarterly of social and educational ideas …, 2011
32011
Attitudes of Polish Immigrants in the United States Towards Diaspora Organizations: A Comparative View
A Fiń, W Nowak, M Nowosielski
The Polish Review 64 (3), 69-93, 2019
22019
Bilans 25 lat Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r
M Balcerek-Kosiarz, M Tujdowski, T Morozowski, M Wagińska-Marzec, ...
Instytut Zachodni, 2016
22016
Bariery integracji społecznej Niemców w Polsce
W Nowak
Przegląd Zachodni 343 (03), 85-105, 2012
22012
Polskie organizacje imigranckie w Europie–raport z sondażu instytucjonalnego
W Nowak
Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 2020
12020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20